Taser: Comisiwn yn ymchwilio i'r heddlu

  • Cyhoeddwyd
Taser

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (CCAH) wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i ddigwyddiad lle cafodd ddyn anafiadau difrifol yn Llandudno.

Cafodd Heddlu'r Gogledd eu galw i ddigwyddiad mewn eiddo yn Bryniau Court yn y dre am 22:15 ar nos Fercher, 27 Gorffennaf.

Yn ystod y digwyddiad fe gafodd gwn Taser ei danio at y dyn 24 oed, ac fe ddisgynnodd gan gael anaf i'w ben. Fe gafodd driniaeth gan barafeddyg cyn cael ei drosglwyddo i ysbyty arbenigol yn Stoke.

Mae'r dyn mewn cyflwr difrifol iawn yno.

Oherwydd amgylchiadau'r digwyddiad fe wnaeth Heddlu'r Gogledd gyfeirio'r mater at CCAH, ac maen nhw nawr wedi penderfynu cynnal ymchwiliad annibynnol i'r mater.

Eisoes mae plismyn oedd ar ddyletswydd wedi rhoi tystiolaeth, gan gynnwys lluniau o gamerâu oedd yn cael eu gwisgo gan heddweision.

Dywedodd Comisiynydd CCAH Cymru, Jan Williams: "Pan mae dyn wedi cael anaf difrifol yn ystod digwyddiad gyda'r heddlu, mae'n briodol ein bod ni'n ymchwilio yn annibynnol er mwyn sefydlu beth yn union ddigwyddodd.

"Rydym yn meddwl am deulu'r dyn gafodd ei anafu, ac rydym wedi cysylltu â nhw i egluro ein rôl yn llawn."