Hybu busnesau i ddefnyddio'r Gymraeg

Cyhoeddwyd

Mae cwmni newydd yn cael ei lansio'n swyddogol ddydd Mawrth ar faes yr Eisteddfod i adeiladu ar lwyddiant Yr Awr Gymraeg - gwasanaeth digidol sy'n hybu busnesau i weithio trwy'r iaith Gymraeg.

Mae'r ymgyrch Yr Awr Gymraeg yn cynnig cefnogaeth i fusnesau sy'n awyddus i hybu eu busnesau trwy ddefnyddio'r iaith meddai sylfaenydd y cwmni.

Bydd Huw Marshall yn lansio cwmni Awr Cymru i ganolbwyntio ar gynorthwyo busnesau i elwa ar ddefnyddio'r iaith wrth werthu eu gwasanaethau a'u cynnyrch trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 2012 mae poblogrwydd Yr Awr Gymraeg wedi cynyddu, ac erbyn heddiw mae dros 6,000 yn ei dilyn ar Twitter a'r hashnod #yagym yn cyrraedd dros 700,000 o gyfrifon a 3,000,000 o linellau amser Twitter wrth aildrydariadau'r cyfrif @yrawrgymraeg rhwng 20:00 a 21:00 bob nos Fercher.

'Galw cynyddol'

Mae'r Awr Gymraeg wedi dangos bod galw ac awydd mawr ymysg cwmnïau i ddefnyddio'r Gymraeg i gynyddu eu busnes meddai Huw Marshall.

"Rydym yn lansio'r gwasanaeth a gwefan y cwmni Awr Cymru yn wyneb y galw cynyddol am ddefnyddio'r Gymraeg i helpu i dyfu busnes.

Wrth lansio'r wythnos hon, fe fyddwn yn amlygu cwmnïau sydd wedi elwa o hyrwyddo yn y Gymraeg a thrwy ddefnyddio'r Awr Gymraeg," meddai.

Ffynhonnell y llun, Awr Cymru

Ychwanegodd Mr Marshall: "Mae Yr Awr Gymraeg wedi cael ymateb cadarnhaol iawn dros y pedair blynedd diwethaf, ond dim ond hyn a hyn y gellir ei gyflawni mewn oriau tu allan i'r gwaith.

"Felly trwy sefydlu rhiant gwmni newydd, Awr Cymru, bydd Yr Awr Gymraeg yn medru datblygu i gynnig gwasanaeth hyrwyddo llawn amser ond hefyd yn ein galluogi i roi cyngor a darparu hyfforddiant ym maes cyfryngau cymdeithasol. Gallwn hefyd gydlynu cyfarfodydd rhwydweithio lle gall unigolion rannu profiadau a dysgu oddi wrth ei gilydd."

'Y Bunt Gymraeg'

Bydd Awr Cymru hefyd yn ymgymryd â gwaith ymchwil i archwilio gwerth y Bunt Gymraeg. Esboniodd Huw Marshall:

"Diwedd y gân yw'r geiniog ag os gallwn amlygu'r gwerth ariannol o farchnata, hyrwyddo a hysbysebu yn y Gymraeg byddwn yn gweld cynnydd sylweddol yn y defnydd o'r Gymraeg yn y byd digidol.

"Mae cwmnïau mawr rhyngwladol fel Adidas a Budweiser wedi gweld gwerth neud hyn yn ystod pencampwriaeth yr Ewro yn Ffrainc, yn wir ddaru Budweiser gydweithio efo'r Awr Gymraeg ar eu hymgyrch."