Gemau Olympaidd Rio: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Iau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Taekwondo

Enw: Jade Jones

Camp: 57 cilogram - Rownd gyntaf hyd at y ffeinal

Dyddiad geni: 21 Mawrth, 1993

Man geni: Y Fflint

Anrhydeddau: Aur yng Ngemau Olympaidd 2012, Pencampwr Gemau Ewrop 2015

Jones sydd ar dop rhestr detholion y byd a hi yw'r ffefryn i amddiffyn ei medal aur o gemau Llundain - y tro cyntaf erioed i Brydain ennill medal aur mewn taekwondo. Cafodd Jones, wnaeth ennill Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn 2012, ei hannog i ddechrau'r gamp gan ei thaid am ei bod hi'n "eithaf direidus".

Hwylio

Enw: Hannah Mills

Camp: Dosbarth 470

Dyddiad geni: 29 Chwefror, 1988

Man geni: Caerdydd

Anrhydeddau: Pencampwr y Byd dosbarth 420 yn 2006 a dosbarth 470 yn 2012, arian yn nosbarth 270 yng Ngemau Olympaidd 2012

Roedd Mills a'i phartner, Saskia Clark ar drywydd medal aur yn Llundain cyn iddyn nhw orffen yn ail olaf yn y ras derfynol gan eu gadael gydag arian.

Fe wnaeth hi ddechrau hwylio yn wyth oed, a hi yw'r ffefryn i ennill y fedal aur yn Rio.

Enw: Chris Grube

Camp: Dosbarth 470

Dyddiad geni: 22 Ionawr, 1985

Man geni: Caer

Anrhydeddau: Efydd yn rownd Miami yng Nghwpan y Byd 2014

Cafodd Grube ei adael allan o'r garfan ar gyfer gemau Llundain ar ôl i Luke Patience a Stuart Bithell, wnaeth ennill medal arian, gael eu dewis o'i flaen. Collodd ei le yng ngharfan Prydain yn 2014 oherwydd cyfres o ganlyniadau gwael, cyn cael ei baru gyda Patience ym mis Ionawr 2016 ar ôl i Elliot Willis dynnu allan oherwydd problemau iechyd.