Gemau Olympaidd Rio: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Sadwrn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Nofio

Enw: Chloe Tutton

Camp: Ras gyfnewid gymysg 4x100m - Rownd derfynol

Dyddiad geni: 17 Gorffennaf, 1996

Man geni: Pontypridd

Anrhydeddau: Pencampwr ras gyfnewid gymysg 4x100m ym Mhencampwriaethau Ewrop 2016

Ar ôl gwneud ei hymddangosiad rhyngwladol cyntaf yng Ngemau'r Gymanwlad 2014, mae Tutton wedi cael blwyddyn lwyddiannus gan ennill tlws 200m dull broga Prydain. Bydd hi'n gobeithio bod ymysg y medalau yn y gystadleuaeth yn Rio.

Athletau

Enw: Seren Bundy-Davies

Camp: 400m - Rownd gyntaf

Dyddiad geni: 30 Rhagfyr, 1994

Man geni: Manceinion

Anrhydeddau: Aur yn y 4x400 ym Mhencampwriaethau Ewrop 2016, efydd yn y 4x400 ym Mhencampwriaethau'r Byd 2015

Bundy-Davies yw'r unig athletwr trac a maes o Gymru yn Rio - y tro cyntaf i hynny ddigwydd ers gemau Helsinki yn 1952. Mae gobaith y bydd hi'n ennill medal yn y ras gyfnewid, fyddai medal athletau cyntaf Cymru ers i Jamie Baulch ac Iwan Roberts ennill medal arian yn ras gyfnewid 4x400 yn Atlanta 1996. Mae'r athletwraig 21 oed yn astudio gwyddoniaeth fiofeddygol ym Mhrifysgol Manceinion.

Seiclo

Enw: Becky James

Camp: Ras Keirin - Rownd gyntaf hyd at y rownd derfynol

Dyddiad geni: 29 Tachwedd, 1991

Man geni: Y Fenni

Anrhydeddau: Pencampwr rasys keirin a sbrint y Byd 2013

James oedd y Prydeiniwr cyntaf i ennill pedair medal yn un Bencampwriaeth y Byd yn 2013, ac mae hi'n cystadlu yn y ras sbrint wnaeth ei arwr, Victoria Pendleton ennill medalau aur ac arian ynddi yn 2008 a 2012. Roedd James yn farchog brwd pan yn ifanc a hi yw'r pumed ffefryn i ennill y fedal aur yn Rio.

Enw: Elinor Barker

Camp: Ras ymlid tîm - Rownd gynderfynol a'r rownd derfynol

Dyddiad geni: 7 Medi, 1994

Man geni: Caerdydd

Anrhydeddau: Pwncampwr ras ymlid tîm Ewrop a'r Byd 2013 a 2014, medalau arian ac efydd yng Ngemau'r Gymanwlad 2014

Mae Barker yn ymuno â charfan ras ymlid tîm llwyddiannus iawn gyda Laura Trott a Joanna Rowsell-Shand. Fe fydden nhw'n gobeithio i amddiffyn eu medal aur o gemau Llundain ond yr Unol Daleithiau yw'r ffefrynnau. Hi yw'r aelod ieuengaf o dîm seiclo Prydain a dechreuodd hi'r gamp yn 10 oed fel nad oedd hi'n gorfod mynd i'w gwersi nofio.

Enw: Ciara Horne

Camp: Ras ymlid tîm - Rownd gynderfynol a'r rownd derfynol

Dyddiad geni: 17 Medi, 1989

Man geni: Sir Warwig (tad o Benarth)

Anrhydeddau: Pencampwr ras ymlid tîm y Byd 2014 ac Ewrop 2014 a 2015

Yn nofiwr a chystadleuydd treiathlon addawol pan yn ifanc, fe wnaeth Horne ymuno â'i thîm seiclo cyntaf yn 2009 cyn dod yn rhan o Raglen Seiclo Cymru yn 2012. Bu hi'n cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014. Wedi'i geni i fam Wyddelig a thad o Benarth, mae ganddi radd mewn ffisiotherapi o Brifysgol Birmingham.