Y Cymry Olympaidd

Cyhoeddwyd

Mae'r Gemau Olympaidd yn Rio wedi bod yn gofiadwy i sawl athletwr o Gymru hyd yma. Mae hi'n bryd felly i ni ddiweddaru'n horiel o bencampwyr Olympaidd!

Jade Jones

Disgrifiad o’r llun,
Dim ond 23 ydy Jade Jones o'r Fflint ond mae ganddi hi ddwy fedal aur yn y Taekwondo i'w henw. Rio 2016 a Llundain 2012

Owain Doull

Disgrifiad o’r llun,
Owain Doull o Gaerdydd yw'r Cymro Cymraeg cyntaf i ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd. Roedd o'n aelod o'r pedwarawd seiclo enillodd y ras erlid yn y felodrom yn Rio

Hannah Mills

Ffynhonnell y llun, Alamy
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd yr hwylwraig Hannah Mills, o Ddinas Powys, y fedal aur yn y Dosbarth 470 gyda Saskia Clark. Roedden nhw'n benderfynol o wella ar y fedal arian yn Llundain 2012

Elinor Barker

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Elinor Barker o Gaerdydd yn aelod o bedwarawd y tîm seiclo merched enillodd aur yn y ras erlid

Becky James

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Becky James o'r Fenni ddwy fedal arian ar ei beic - yn rowndiau terfynol y sbrint a'r keirin

Jazz Carlin

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd y nofrwaig Jazz Carlin o Abertawe ddwy fedal arian yn y rasus 400m a'r 800m yn y dull rhydd

James Davies a Sam Cross

Disgrifiad o’r llun,
Roedd James Davies, blaenasgellwr y Scarlets, a Sam Cross o Frynmawr yn aelodau o dîm Rygbi Saith Bob Ochr Prydain a enillodd y fedal arian

Victoria Thornley

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Victoria Thornley o Lanelwy (chwith) fedal arian yn y parau rhwyfo gyda Katherine Grainger

Paulo Radmilovic

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd y nofiwr o Gaerdydd bedair medal aur Olympaidd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif. Yn 1928 Radmilovic oedd y person cyntaf o Brydain i gystadlu mewn pump Gemau Olympaidd gwahanol

David Broome

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y marchog David Broome fedalau efydd yng Ngemau Olympaidd Rhufain 1960 a Mexico City 1968. Mae o bellach yn Llywydd Cymdeithas Neidio Ceffylau Prydain

Lynn Davies

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Lynn Davies y fedal aur yng nghystadleuaeth y Naid Hir yng Ngemau Olympaidd Tokyo yn 1964. Roedd yn Bersonoliaeth Chwaraeon Cymreig y Flwyddyn BBC Cymru yn 1964 a 1966

Richard Meade

Disgrifiad o’r llun,
Richard Meade yw'r marchog Olympaidd mwyaf llwyddiannus erioed o Ynysoedd Prydain. Enillodd fedal aur yn Mexico City yn 1968 ac enillodd ddwy fedal aur arall yn Munich yn 1972. Bu farw yn Ionawr 2015 yn 77 oed

Colin Jackson

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Colin Jackson yn Bencampwr Byd, Ewrop a'r Gymanwlad ac yn dal record y byd y y Ras 110m dros y clwydi. Ond medal arian gafodd o yng Ngemau Olympaidd Seoul yn 1988. Enillodd Personoliaeth Chwaraeon Cymreig y Flwyddyn BBC Cymru deirgwaith

Tanni Grey-Thompson

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Tanni Grey-Thompson 11 medal aur, pedair medal arian a dwy efydd yn y Gemau Paralymapaidd rhwng 1988 a 2004. Roedd y paralympydd mwyaf llwyddiannus erioed o Gymru yn rasio mewn nifer o rasus cadair olwyn

Jamie Baulch

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jamie Baulch yn aelod o'r tîm enillodd y fedal arian yn y ras gyfnewid 400m yn Atlanta yn 1996

Iwan Thomas

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Iwan Thomas hefyd yn aelod o dîm Prydain. ddaeth yn ail yn y ras gyfnewid 400m yng Ngemau Olympaidd Atlanta, 1996

David Davies

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y nofiwr o'r Barri fedal efydd yn yn y ras 10km yn Athen yn 2004 cyn mynd un well a chael y medal arian yn y ras 1500m yn Beijing yn 2008. Mae ganddo sawl record nofio Prydain i'w enw

Nicole Cooke

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Nicole Cooke o Ben-y-bont fedal aur ar ei beic yng Ngemau Olympaidd Beijing yn 2008. Hi oedd Personoliaeth Chwaraeon Cymreig y Flwyddyn BBC Cymru yn 2003

Tom James

Disgrifiad o’r llun,
Roedd y rhwyfwr Tom James o Goedpoeth ger Wrecsam yn aelod o'r tîm â enillodd fedal aur yng Ngemau Olympaidd Beijing yn 2008 a Llundain, 2012

Geraint Thomas

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Geraint Thomas fedalau aur yng Ngemau Olympaidd 2008 a 2012. Bu'n cystadlu eto eleni yn Rio

Fred Evans

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Fred Evans fedal arian yng Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012 yn y pwysau Welter