Gemau Olympaidd Rio: Y Cymry sy'n cystadlu ddydd Mercher

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Seiclo

Enw: Geraint Thomas

Camp: Ras yn erbyn y cloc

Dyddiad geni: 25 Mai, 1986

Man geni: Caerdydd

Anrhydeddau: Ar y trac: Pencampwr Olympaidd ras ymlid tîm 2008 a 2012, pencampwr ras ymlid tîm y Byd 2007, 2008 a 2012. Ar y ffordd: Pencwmpwr ras ffordd Gemau'r Gymanwlad 2014, enillydd ras Paris-Nice 2016, enillydd Tour Algarve 2015 a 2016.

Mae Thomas yn ceisio sicrhau ei le fel athletwr Olympaidd mwyaf llwyddiannus Cymru ers 96 o flynyddoedd, ac mae'n gobeithio ennill ei drydedd fedal aur Olympaidd yn olynol yn Rio. Ond mae disgwyl iddo helpu Chris Froome i'r fedal aur, fel y bu'n gwneud yn y Tour de France. Ef oedd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn 2014 ac mae'n rhannu ei amser rhwng Caerdydd a Monaco. Mae ganddo gi o'r enw Blanche, ac yn ddiweddar mae wedi prynu plasty rhestredig Gradd II yn ne Cymru sydd ar gael ar gyfer priodasau.

Rygbi 7-pob-ochr

Enw: James Davies

Gemau: Prydain v Seland Newydd a rownd yr wyth olaf

Safle: Blaenasgellwr

Dyddiad geni: 25 Hydref, 1990

Man geni: Caerfyrddin

Anrhydeddau: Enillydd plât pencampwriaeth 7-pob-ochr Dubai 2012

Y blaenasgellwr 25 oed ydi brawd canolwr Cymru a'r Llewod, Jonathan Davies. Ei lysenw ydi 'Cubby' am mai llysenw ei frawd ydi Jon 'Fox' am fod eu rhieni yn arfer rhedeg tafarn Fox & Hounds ym mhentref Bancyfelin. Fe wnaeth cyn gapten tîm 7-pob-ochr Cymru greu argraff yn y Pro12 y tymor diwethaf ac roedd yn anlwcus i beidio bod yn rhan o'r garfan ar gyfer y daith i Seland Newydd ddechrau'r haf.

Enw: Sam Cross

Gemau: Prydain v Seland Newydd a rownd yr wyth olaf

Safle: Wythwr

Dyddiad geni: 26 Awst, 1992

Man geni: Y Fenni

Roedd yr wythwr 23 oed yn arfer chwarae pêl-droed i Went a rygbi'r gynghrair i Gymru. Mae ar gytundeb gydag Undeb Rygbi Cymru i chwarae i'r tîm 7-pob-ochr, ac mae wedi ennill 100 o gapiau. Bu'n chwarae i Brifysgol Met Caerdydd wrth astudio ysgoloriaeth mewn gwyddor chwaraeon ac ymarfer.

Hwylio

Enw: Hannah Mills

Camp: Dosbarth 470

Dyddiad geni: 29 Chwefror, 1988

Man geni: Caerdydd

Anrhydeddau: Pencampwr y Byd dosbarth 420 yn 2006 a dosbarth 470 yn 2012, arian yn nosbarth 270 yng Ngemau Olympaidd 2012

Roedd Mills a'i phartner, Saskia Clark ar drywydd medal aur yn Llundain cyn iddyn nhw orffen yn ail olaf yn y ras derfynol gan eu gadael gydag arian. Fe wnaeth hi ddechrau hwylio yn wyth oed, a hi yw'r ffefryn i ennill y fedal aur yn Rio.

Enw: Chris Grube

Camp: Dosbarth 470

Dyddiad geni: 22 Ionawr, 1985

Man geni: Caer

Anrhydeddau: Efydd yn rownd Miami yng Nghwpan y Byd 2014

Cafodd Grube ei adael allan o'r garfan ar gyfer gemau Llundain ar ôl i Luke Patience a Stuart Bithell, wnaeth ennill medal arian, gael eu dewis o'i flaen. Collodd ei le yng ngharfan Prydain yn 2014 oherwydd cyfres o ganlyniadau gwael, cyn cael ei baru gyda Patience ym mis Ionawr 2016 ar ôl i Elliot Willis dynnu allan oherwydd problemau iechyd.

Nofio

Enw: Ieuan Lloyd

Camp: Ras gymysg unigol 200m - Rownd gyntaf a'r rownd gynderfynol

Dyddiad geni: 9 Gorffennaf, 1993

Man geni: Penarth

Fe wnaeth Lloyd ei ymddangosiad Olympaidd cyntaf yn Llundain ond ers hynny mae wedi cael amser gwael ohoni. Mae'n cael blwyddyn dda eleni, fodd bynnag a bydd yn rhan o ras gyfnewid 4x200m dull rhydd hefyd.

Enw: Chloe Tutton

Camp: 200m dull broga - Rownd gyntaf a'r rownd gynderfynol

Dyddiad geni: 17 Gorffennaf, 1996

Man geni: Pontypridd

Anrhydeddau: Pencampwr ras gyfnewid gymysg 4x100m ym Mhencampwriaethau Ewrop 2016

Ar ôl gwneud ei hymddangosiad rhyngwladol cyntaf yng Ngemau'r Gymanwlad 2014, mae Tutton wedi cael blwyddyn lwyddiannus gan ennill tlws 200m dull broga Prydain. Bydd hi'n gobeithio bod ymysg y medalau yn y gystadleuaeth yn Rio.

Enw: Jazz Carlin

Camp: Ras gyfnewid 4x200m dull rhydd - Rownd gyntaf a'r rownd derfynol

Dyddiad geni: 17 Medi, 1990

Man geni: Swindon (i rieni Cymraeg)

Anrhydeddau: Pencampwr 800m dull rhydd yng Ngemau'r Gymanwlad a Phencampwriaethau Ewrop 2014

Carlin yw'r Gymraes gyflymaf erioed yn y 200m, 400m ac 800m dull rhydd ac fe wnaeth hi ei ymddangosiad rhyngwladol cyntaf yn 15 oed. Yn 2014 daeth hi'r nofwraig gyntaf i ennill medal aur yng Ngemau'r Gymanwlad ers Pat Beavan yn 1974. Mae hi'n gefnogwr Manchester United ac yn hyfforddwr personol cymwys. Dyma fydd ei Gemau Olympaidd cyntaf a bydd hi'n gobeithio bod ymysg y medalau yn ei ras orau, yr 800m.