Lluniau'r Steddfod: Dydd Llun // The Eisteddfod in pictures: Monday

Cyhoeddwyd

Diwrnod y coroni, diwrnod urddo aelodau newydd i Orsedd y Beirdd, a diwrnod yn llawn cystadlu yn y Steddfod. Dan Green o Gaerdydd yw ffotograffydd gwadd y diwrnod ar Cymru Fyw. Am fwy o'r Eisteddfod, ewch i'n hadran arbennig ar Cymru Fyw.

The crowning ceremony and a first glimpse of the Gorsedd proceedings at the National Eisteddfod of Monmouthshire.Our guest photographer on Monday in Abergavenny was Dan Green.

You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

disgrifiad o’r llunTrueni nad oes ymbarél sbâr // The procession of the Gorsedd of Bards crosses the Eisteddfod field
disgrifiad o’r llunMorwyn y Fro yw Rebeca Rhydderch-Price, cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gwynllyw // Rebeca Rhydderch-Price from Abergavenny is 'Maid of the Area'
disgrifiad o’r llunDyma Eisteddfod gyntaf Geraint Lloyd Owen fel Archdderwydd // The Archdruid is the head of the Gorsedd of Bards
disgrifiad o’r llunYn y Babell Lên cynhaliwyd y seremoni oherwydd y glaw // The green robes represent members who specialise in the arts
disgrifiad o’r llunCefin Roberts yn codi'r canu // Actor, musician and choir conductor Cefin Roberts in full swing
disgrifiad o’r llunGavin Rhydfelen (Gavin Ashcroft) a Menna Tomos // 'Cerdd dant' is a traditional form of Welsh song accompanied by the harp
disgrifiad o’r llunMunud i feddwl // Members in white robes have won awards at the Eisteddfod
disgrifiad o’r llunYr Arwyddfardd a Cheidwad y Cledd yn arwain yr osgordd // Dyfrig ab Ifor and Robin McBryde, Wales rugby forwards coach, lead the procession
disgrifiad o’r llunDiolch am yr ymbarél! // A quiet word
disgrifiad o’r llunDewi Corn a Paul Corn Cynan // Trumpeters Dewi and Paul
disgrifiad o’r llunY ddawns flodau // The flower dance is one of the most popular traditions of the crowning ceremony
disgrifiad o’r llunY bardd buddugol yn codi // The winning bard rises to her feet
disgrifiad o’r llunElinor Gwynn yw bardd coronog Eisteddfod 2016 // Elinor Gwynn is this year's crowned bard at the National Eisteddfod
disgrifiad o’r llunCefn llwyfan ar ddiwedd y seremoni // And... relax!