Dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Y Fflint

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yn Sir y Fflint yn ystod oriau mân fore Sadwrn.

Digwyddodd y gwrthdrawiad am oddeutu 00:46 ar ffordd y B5122 yng Nghaerwys ger cyffordd 34 yr A55.

Roedd y gwrthdrawiad yn ymwneud a fan Vauxhall combo a dau gerddwyr.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad, ond bu farw un o'r cerddwyr, yn y fan a'r lle.

Y grêd yw mai dyn lleol fu farw, ac fe gafodd dynes ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd mewn ambiwlans gydag anafiadau difrifol.

Ers hynny mae'r ddynes wedi cael ei throsglwyddo i'r ysbyty yn Stoke.

Cafodd gyrrwr y fan ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd gyda mân anafiadau.

Mae'r heddlu yn apelio am dystion.