Canmol merch, 6, am achub bywydau ei theulu mewn tân

Cyhoeddwyd

Mae merch chwech oed wedi ei chanmol am achub bywydau ei mam a dau o'i brodyr mewn tân mewn tŷ ym Mhontardawe ddydd Mercher.

Kelsey Davies oedd y cyntaf i sylweddoli bod tân yng nghartref y teulu yn Alltwen am 01:40.

Fe wnaeth hi gario ei brawd Andrew, 11 mis, allan o'r tŷ cyn mynd yn ôl i mewn i helpu ei mam Jennifer a'i brawd arall, Riley, tair oed.

'Anhygoel'

Dywedodd Ms Davies ei bod hi'n cysgu i lawr grisiau a'r plant yn eu llofftydd i fyny grisiau pan ddechreuodd y tân.

disgrifiad o’r llunBu farw un o frodyr Kelsey, Jac, yny digwyddiad

Dywedodd ei bod yn "falch iawn o'i merch" ond na fyddai "byth yn dod dros golli Jac".

Ychwanegodd ffrind agos i'r teulu, Kim Counsell, y byddai Kelsey wedi gwybod yn syth i gael y plant eraill allan o'r tŷ.

"Aeth at y ffenest a galw 'help, help, all rywun helpu', yna fe wnaeth hi gario Andrew allan o'r tŷ," meddai.

"Mae'n beth anhygoel i ferch chwech oed ei wneud."

Mae ymchwiliad i'r tân yn parhau ond nid yw'n glir eto sut y dechreuodd.

Straeon perthnasol