Nathan Gill yn wynebu honiad o ddiswyddo annheg

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe gafodd John Atkinson ei ddi-swyddo ym mis Mawrth

Mae cyn-reolwr etholaeth arweinydd UKIP yng Nghymru a'r ASE Nathan Gill, wedi honni iddo gael ei ddiswyddo yn annheg, a hynny ar sail anabledd.

Mae'r gwyn gan John Atkinson yn erbyn Mr Gill yn cael ei thrin gan y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd Cyflogaeth yng Nghaerdydd.

Mae disgwyl penderfyniad yn yr wythnosau nesaf, ynghylch a yw'r gwyn yn cael gwrandawiad llawn, neu ei diystyru.

Ond mae Mr Gill yn gwadu'r honiad, gan ddweud ei fod wedi glynu yn "llwyr" at y gyfraith.

Mae'r arweinydd bellach yn ASE dros Gymru ac yn AC dros Ogledd Cymru.

Roedd Mr Atkinson yn gweithio fel rheolwr etholaeth i Mr Gill, yn ei rôl fel ASE, ac roedd hefyd yn rheolwr ar ymgyrch UKIP yng Nghymru ar gyfer yr etholiad cyffredinol 2015 ac etholiad Ewrop 2014.

Amodau cytundeb

Mae'n honni ei fod wedi cael ei ddiswyddo gan Mr Gill ar ôl cwyno wedi iddo gael cais i wneud gwaith ymgyrchu dros UKIP, yn hytrach na threfnu ei waith etholaethol fel ASE.

Yn ôl Mr Atkinson roedd hyn yn mynd yn erbyn amodau ei gytundeb.

Deallir ei fod eisiau gwaith swyddfa, gan nad yw'n gallu cerdded pellteroedd hir, a hynny oherwydd asthma.

Fe gafodd Mr Atkinson ei ddiswyddo fel rheolwr etholaeth Mr Gill ym mis Mawrth eleni. Roedd wedi bod yn y swydd ers mis Gorffennaf 2014.

disgrifiad o’r llunNathan Gill

Ymddiswyddodd o'r blaid ym mis Chwefror eleni am ei fod yn anghytuno gyda dadlau mewnol UKIP dros ddewis ymgeiswyr ar gyfer yr etholiad cynulliad.

Fe fydd Barnwr tribiwnlys nawr yn ystyried y cam nesaf, a chadarnhaodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tribiwnlysoedd Cyflogaeth bod yr achos yn mynd rhagddo.

Dywedodd Mr Gill ei fod wedi dilyn rheolau ACAS - gwasanaeth cymodi a deddfwriaeth Senedd Ewrop, pan gafodd cytundeb y gweithiwr ei derfynu.

Dywedodd: "Rwy'n sicrhau bod y broses o ddod i'r cytundeb cyflogaeth i ben wedi bod yn dryloyw ac yn deg, o ran tâl gwyliau, tâl diswyddo a chyfnod rhybudd, ac fy mod wedi glynu at y gyfraith.

"Mae gen i bob rheswm i gredu nad oes dim sail dros unrhyw hawliad am ddiswyddo annheg."