'Bygythiadau' yn dod a datblygiad yng Nghasnewydd i ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae datblygwyr cynllun gwerth £60m i ail-ddatblygu hen safle archfarchnad yng Nghasnewydd yn dweud na fydd y datblygiad yn mynd yn ei flaen o achos honiadau am fygythiadau a fandaliaeth.

Gobaith The Fear Group oedd adeiladu 600 o fflatiau ar hen safle archfarchnad Sainsbury's ar Stryd Shaftesbury yn y ddinas.

Yn dilyn tân mawr ar y safle nos Fercher, dywedodd y cwmni wrth BBC Cymru y byddai nawr yn gwerthu'r tir.

Mae swyddogion tân wedi cadarnhau fod y tân yno wedi ei gynnau'n fwriadol.

Wrth siarad gyda BBC Radio Wales ddydd Iau, dywedodd cadeirydd y cwmni, Stephen Fear, fod y cwmni'n bwriadu dod a'r cynllun i ben o achos bygythiadau ag ymosodiadau gan bobl yr oedd ei ddisgrifio fel "yobs".

Dywedodd hefyd fod oedi yn y broses o ddymchwel yr hen archfarchnad hefyd yn un rheswm dros werthu'r safle, gan ychwanegu fod nifer o broblemau wedi codi yn y misoedd diwethaf.

Ychwanegodd fod fandaliaid a lladron wedi achosi bron i filiwn o bunnoedd o ddifrod ar y safle'n barod, cyn y tân, a'u bod wedi cael "llond bol" erbyn hyn.

'Siom'

Dywedodd arweinwyr cyngor y ddinas eu bod yn gobeithio trafod y mater gyda Mr Fear "er mwyn galluogi'r cynllun adfywio pwysig hwn i fynd yn ei flaen".

"Rwyf wedi fy siomi i glywed fod The Fear Group wedi cyrraedd y penderfyniad hwn", meddai Arweinydd y Cyngor, Debbie Wilcox.

"Rydym wedi gweithio gyda, ac yn parhau i weithio gyda datblygwyr ar gynlluniau llwyddiannus iawn.

"Mae cyfleoedd mawr yn y ddinas ac rydym yn gwybod fod pobl am fuddsoddi yng Nghasnewydd."