Dysgwr y Flwyddyn: Adnabod Hannah

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol

Bydd pump yn cystadlu ar gyfer gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, sy'n cael ei gynnal yn Y Fenni ym mis Awst.

Enwau'r rheiny ddaeth i'r brig eleni yw Rwth Evans o Gaerdydd, Rachel Jones o Lanfair-ym-muallt, Naomi O'Brien o Fedlinog, Sarah Reynolds o Gaerfyrddin a Hannah Roberts o Frynmawr.

Yn ystod yr wythnos hon bydd y pump yn cael sylw ar Cymru Fyw a thro Hannah Roberts yw hi ddydd Mercher.

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod

Daeth Hannah Roberts at y Gymraeg drwy ddamwain un haf pan oedd adref o'r brifysgol ac yn chwilio am rywbeth i'w wneud.

Cafodd ei bachu'n syth gan yr iaith, a phan ddychwelodd i'r coleg, aeth ati i astudio'r Gymraeg.

Mae hi'n gweithio fel swyddog maes ym Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy ac wrth ei bodd yn ehangu'r defnydd o'r iaith yn ardal ei mebyd.

"Dechreuais i ddysgu Cymraeg ar ddamwain," meddai.

"Es i i'r brifysgol i astudio daearyddiaeth wedyn o'n i'n casáu e'n llwyr so penderfynais i newid i'r cwrs Cymraeg i ddechreuwyr pur a dyma ni.

"Yn ystod gwyliau'r haf cynt es i ar gwrs gyda Cymraeg i Oedolion, cwrs blasu, ac oeddwn i'n meddwl 'dwi wir yn mwynhau hyn'. Chwarae teg, roeddwn i'n arfer mwynhau dysgu Cymraeg yn yr ysgol hefyd.

"So o'n i'n meddwl 'mae penderfyniad mawr gen i nawr i'w wneud. Ydw i'n mynd i barhau gyda daearyddiaeth, neu dylwn i newid ac wedyn falle bydd mwy o gyfleoedd gen i? Dwi ddim yn siŵr.'

"Ond yn y pen draw nes i'r penderfyniad a dwi ddim wedi edrych yn ôl."

'Taith enfawr'

"Mae hi wedi bod yn daith enfawr," meddai Hannah. "Dyw e ddim wedi bod yn broses syml chwaith.

"Roedd rhaid i fi weithio'n galed i gyrraedd y pwynt yma, yn enwedig i gyrraedd y pwynt lle dwi'n gallu gweithio yn y Gymraeg."

Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Elwyn Hughes, Sandra De Pol ac Angharad Mair.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi nos Fercher 3 Awst mewn seremoni arbennig, ble bydd yn derbyn tlws arbennig a £300.