Uno dwy ysgol yn Sir Gâr: Pleidlais o blaid ymgynghoriad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr wedi pleidleisio o blaid cynnal ymgynghoriad i'r cynllun o sefydlu Ysgol Gyfrwng Gymraeg yn Llangennech.

Os byddai'r cynllun yn mynd yn ei flaen fe fyddai dwy ysgol yn Llangennech yn uno ac yn dod yn un ysgol gymunedol Gymraeg ar gyfer plant rhwng 3-11 oed.

Ar hyn o bryd mae ffrwd Gymraeg a Saesneg yn Ysgol Babanod ac Iau Llangennech ond mae cyfran uwch o'r disgyblion yn cael eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r penderfyniad gan y bwrdd gweithredol yn golygu y bydd y mater yn cael ei drafod gan y Cyngor Llawn cyn y bydd yna ateb terfynol.

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth fe wynebodd y Cynghorydd Gareth Jones, sydd yn aelod o fwrdd gweithredol y cyngor, nifer o gwestiynau beirniadol gan rieni sydd yn gwrthwynebu'r cynlluniau.

Cafodd y cyngor eu cyhuddo o "gynllwynio" ac o "orfodi'r Gymraeg" ar y disgyblion gan rhai rhieni.

Dywedodd un rhiant - Nigel Hughes - bod yr awdurdod wedi ymddwyn mewn ffordd "gudd" wrth gyflwyno'r newidiadau yn yr ysgol.

'Rhaniadau'

Codwyd pryderon hefyd gan gynghorwyr yn cynnwys y Cynghorydd Llafur, Derek Cundy a ddywedodd bod y cynigion wedi achosi "anghydweld a rhaniadau" yn y gymuned a gofynnodd am adolygiad o'r "argymhellion ieithyddol."

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones mai'r ysgogiad tu ôl y cynlluniau oedd "yr hyn sydd orau i addysg plant."

Dywedodd bod y broses wedi bod mor "agored ag sy'n bosib."

Wrth ymateb i'r newyddion am yr ymgynghoriad newydd, dywedodd llefarydd o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae un ymgynghoriad wedi bod, felly gobeithio na fydd hyn yn arwain at oedi gyda'r cynllun. Rydyn ni'n gobeithio nad yw'r Cyngor yn ildio i bwysau carfan o bobl sydd am amddifadu eu plant o addysg Gymraeg."

Fe siaradodd sawl rhiant sydd yn cefnogi'r newidiadau yn y cyfarfod hefyd.

Meddai un rhiant, Siân Lloyd, fod plant sydd yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn gwneud cystal os nad yn well na disgyblion sydd yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg.

Mae'r Cyngor wedi cael rhybudd y gallai wynebu adolygiad barnwrol os bydd yn bwrw ymlaen gyda'r cynlluniau.