UKIP: Annog Nathan Gill unwaith eto i ymrwymo i un swydd

Cyhoeddwyd

Fe ddylai arweinydd UKIP yng Nghymru roi'r gorau i wneud dwy swydd neu bydd ei hawl i sefyll mewn etholiad yn y dyfodol dan fygythiad.

Mewn llythyr sydd wedi dod i law BBC Cymru, mae cadeirydd UKIP, Steve Crowther, yn gofyn i Nathan Gill ildio'r awenau fel ASE nawr ei fod yn AC Gogledd Cymru.

Bu cais tebyg gan gyd aelodau Mr Gill yn y Cynulliad fis diwethaf.

Ond mae ffynhonnell sy'n agos i'r arweinydd wedi dweud bod ei gyflog fel Aelod Seneddol Ewrop yn is ar ôl cael ei ethol yn Aelod Cynulliad.

Doedd Mr Gill ddim am wneud sylw.

'Ystyried gweithredu'

Mewn llythyr gafodd ei anfon ar 6 Gorffennaf, dywedodd Mr Crowther: "Mae Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol y blaid wedi dod i'r casgliad na ddylai ASE wneud dwy swydd fel Aelodau Cynulliad a chawsom sicrwydd ganddoch chi a David Coburn (ASE yn yr Alban) na fyddai hynny'n digwydd.

"Yn ychwanegol, fe ddywedoch chi wrth sefyll fel ymgeisydd y byddech yn ymddiswyddo fel ASE os byddech yn cael eich ethol i'r Cynulliad.

"Mae'r pwyllgor gwaith wedi gofyn i mi ailadrodd eich bod yn cadw at hynny.

"Mae disgwyl i chi ymateb o fewn saith diwrnod gan ddatgan eich bwriad.

"Mae hefyd yn gofyn i mi roi gwybod os nad yw'r mater yn cael ei ddatrys, yna y byddwn yn ystyried gweithredu a fydd o bosib yn diddymu eich hawl i sefyll mewn etholiad yn y dyfodol."

Yn ystod y broses o ddewis ymgeiswyr Cynulliad UKIP fis Chwefror, dywedodd Mr Gill y byddai'n "ymddiswyddo fel ASE" pe bai'n cael ei ethol.

Fe ddigwyddodd hynny fis Mai, ond dywedodd y byddai'n parhau yn y swydd ym Mrwsel.

Dywedodd ffynhonnell sy'n agos i'r arweinydd bod ei gyflog wedi lleihau ers dod yn AC oherwydd rheolau treth.

"Mae wedi colli arian drwy wneud hyn," meddai'r ffigwr.