Llofruddiaeth Penygroes: Dyn wedi'i gadw yn y ddalfa

Published
image captionCafodd Emma Louise Baum ei darganfod yn farw yn ei chartref ddydd Llun

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio mam ifanc ym Mhenygroes, Gwynedd.

Cafodd David Nicholas Davies, 25 oed o Glynnog Fawr ei gadw yn y ddalfa i ymddangos yn Llys y Goron yr wythnos nesaf.

Fe gafodd Emma Louise Baum, 22 oed, ei darganfod yn farw yn ei chartref ddydd Llun gydag anafiadau difrifol i'w phen.

Yn Llys Ynadon Caernarfon fe wnaeth Mr Davies gadarnhau ei enw a'i gyfeiriad mewn gwrandawiad byr.

Ni wnaeth y diffynnydd gais am fechnïaeth.

Mae Heddlu'r Gogledd yn parhau i apelio am wybodaeth ac yn annog tystion i gysylltu â'r llu.

Bydd Mr Davies yn ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mawrth.

Yn y cyfamser, mae Comisiwn Cwynion yr Heddlu wedi cadarnhau y bydd ymchwiliad i'r digwyddiad yn dilyn pryder fod yr heddlu wedi eu galw yno oriau cyn canfod corff Miss Baum.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Bydd Comisiwn Cwynion yr Heddlu, yn annibynnol, yn ymchwilio i'r ymateb gan Heddlu Gogledd Cymru cyn darganfod corff Emma Baum ym Mhenygroes ar fore 18 Gorffennaf.

"Mae penderfyniad Comisiwn Cwynion yr Heddlu yn dilyn i Heddlu Gogledd Cymru dynnu ein sylw at yr hyn ddigwyddodd. Byddwn mewn cysylltiad gyda theulu Ms Baum yn fuan i egluro ein rôl."