Ychydig yn llai wedi ymweld â'r Sioe Frenhinol eleni

Cyhoeddwyd

Fe wnaeth ychydig yn llai o bobl ymweld â'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd eleni o'i gymharu â 2015.

Dros y pedwar diwrnod aeth 236,758 o bobl trwy giatiau'r ŵyl amaethyddol.

Mae hyn 2% yn llai nag y llynedd, pan wnaeth mwy o bobl nag erioed ymweld â'r Sioe - 242,726.

Er y gostyngiad yn y niferoedd, dywedodd llefarydd eu bod yn hapus gyda'r ffigyrau.

"O ystyried nad oedd ysgolion yn cau nes dydd Mercher a bod y tywydd mor boeth, rydyn ni'n hapus iawn," meddai'r llefarydd.

disgrifiad o’r llun'Monster Trucks' yn diddanu'r torfeydd yn y Sioe