Lluniau: Llyfr y Flwyddyn 2016

Published

Ar 21 Gorffennaf cafodd seremoni wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2016 ei chynnal yng nghanolfan gelfyddydol Tŷ Coch ym Merthyr Tudful. Dyma i chi rai o'r uchafbwyntiau trwy lens y ffotograffydd Sioned Birchall:

image captionBeirniaid y gwobrau Cymraeg: Llion Pryderi Roberts, Huw Stephens a Lleucu Roberts
image captionLlenyddiaeth Cymru sy'n trefnu'r noson. Dyma y Prif Weithredwr Lleucu Siencyn yn sgwrsio gyda Alun Davies, Gweinidog yr Iaith Gymraeg a Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru
image captionMererid Hopwood, ar restr fer y Farddoniaeth Gymraeg cyn dechrau'r seremoni
image captionRoedd Thomas Morris wedi ei enwebu deirgwaith yn y categorïau Saesneg. Cafodd gefnogaeth dda gan ei hen ffrindiau yn Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni
image captionLisa Gwilym yw meistres y ddefod
image caption"Pwy sydd wedi ennill te?" Y gynulleidfa'n barod am y seremoni
image captionEnillodd Caryl Lewis Wobr y Bobl am ei nofel 'Y Bwthyn'
image captionRoedd Caryl ar ei thraed eto mewn rhai munudau i dderbyn gwobr y Nofel Gymraeg Orau
image captionMererid Hopwood yn derbyn ei gwobr am 'Nes Draw' y Farddoniaeth Gymraeg orau
image captionJasmine Donahaye, enillydd y wobr Ffeithiol Greadigol Saesneg am ei chyfrol 'Losing Israel'
image captionGruffydd Aled Williams gyda'r wobr Ffeithiol Greadigol am ei gyfrol 'Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr'
image captionPhilip Gross, enillydd Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias am ei gyfrol 'Love Songs of Carbon'
image captionHuw Stephens yn datgelu enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn
image caption'Y Bwthyn' yn llawn: Llongyfarchiadau mawr i Caryl Lewis ar ennill tair gwobr gan gynnwys Llyfr Cymraeg y Flwyddyn
image captionRoedd na drindod o wobrau hefyd i Thomas Morris am ei nofel "We Don't Know What We're Doing'. Mae'n amlwg bod Thomas yn gwybod beth mae'n ei neud wrth gipio Gwobr y Bobl, Y Nofel Saesneg Orau a Llyfr Saesneg y Flwyddyn.