Cwmni cyflenwi dur yn colli 250 o swyddi ym Mhort Talbot

Cyhoeddwyd

Mae cwmni peirianneg sydd â chysylltiadau cryf gyda'r diwydiant dur wedi dod i ben, gan olygu y bydd 250 o swyddi'n cael eu colli.

Mae Fairwater Fabrications o Bort Talbot wedi bod yn gweithio gyda'r diwydiant dur ers mwy na 35 o flynyddoedd.

Aeth y cwmni, oedd yn cyflenwi Tata Steel, i broblemau ariannol ym mis Ionawr.

Mae BBC Cymru'n deall bod y cwmni wedi gwneud cais am help ariannol gan Lywodraeth Cymru yn gynharach yn y flwyddyn ond nad oedden nhw wedi gallu cytuno ar delerau.

Roedd y cwmni wedi gofyn am £250,000 i helpu ailstrwythuro'r cwmni.

Dywedodd y cadeirydd, Gherold Davies, bod problemau'r cwmni'n gysylltiedig â thrafferthion yn y diwydiant dur, ond eu bod hefyd wedi bod yn obeithiol o sicrhau gwaith ar Lagŵn Bae Abertawe, cyn oedi ar y cynllun.