'Dim sicrwydd' i gymorthdaliadau amaeth tu allan i'r UE

Cyhoeddwyd

Mae Gweinidog Amaeth y DU wedi dweud nad oes modd sicrhau y bydd cefnogaeth i amaethwyr yn y dyfodol yr un mor hael a budd-daliadau'r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd George Eustice y byddai cynlluniau ariannol yn cael trafod gyda chydweithwyr wedi'r bleidlais i adael yr UE fis yn ôl.

Roedd Mr Eustice wedi dweud y byddai ffermwyr Cymru yn cael "yr un cymorth" a sydd ar hyn o bryd petai'r DU yn gadael.

disgrifiad o’r llunGweinidog amaeth y DU, George Eustice

Dan Gynllun Amaethyddol Cyffredinol yr UE, mae Cymru'n derbyn £250m y flwyddyn mewn taliadau uniongyrchol i ffermwyr.

Mae hynny'n ychwanegol i'r £500m ar gyfer y cyfnod rhwng 2014-2020 i redeg rhaglen datblygu gwledig.

Roedd Mr Eustice yn siarad â BBC Cymru ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

'Gwario cyllideb aelodaeth'

"Yr hyn y gallaf ei warantu yw... ar ôl i ni adael yr UE, fyddwn ni ddim yn gwario'r gyllideb yna ar aelodaeth o'r UE, a byddwn yn ariannu yr hyn rydym yn ei ddirprwyo i'r UE ar hyn o bryd ein hunain," meddai.

"Y pwynt dwi'n ei wneud yw, nawr fod gennym lywodraeth newydd yn ei le, cyn y gallwn warantu yr un arian, mae'n drafodaeth y mae'n rhaid i ni ei chael gyda chydweithwyr o fewn y Llywodraeth."

"Ni allaf wneud hynny ar hyn o bryd, ond nid yw'n golygu na fydd yn digwydd."

disgrifiad o’r llunLlywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts

Wrth ymateb, dywedodd Glyn Roberts, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, yr FUW: "Yr ymateb cyntaf ydi bod ni'n siomedig iawn efo hyn. Ond, mewn ffordd, dyma yn hollol beth oeddan ni'n rybuddio cyn y refferendwm. Dyna pam oedda ni fel undeb, oedda ni am aros o fewn Ewrop.

"Mi oeddan ni yn gweld hyn yn digwydd, a 'da ni'n siomedig iawn fod o'n digwydd am y rheswm, fod na lawer iawn o ddadleuon cyn y refferendwm, y bydda ni yn cael yr un faint o bres. Ond, yn sicr, tydi hynny ddim yn mynd i ddigwydd..."

Yn gynharach, dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths fod Brexit yn gyfle i "greu llwybr newydd i fyd amaeth a ffermio a'r sectorau amgylcheddol yng Nghymru".

Ond rhybuddiodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies fod gweinidogion yng Nghymru yn meddu ar y gallu i wneud polisïau amaeth ar gyfer Cymru yn unig ar ôl Brexit.