Trelar gwair wedi'i dinistrio gan dân ger maes y Sioe

Cyhoeddwyd

Cafodd trelar gwair ei ddinistrio gan dân ger maes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn oriau man bore Mercher.

Fe gafodd tua 25 o ddiffoddwyr eu galw i'r digwyddiad, wnaeth ddechrau ger y maes gwersylla am tua 01:00.

Dywedodd swyddog diogelwch wrth BBC Cymru ei fod wedi clywed cyfres o ffrwydradau cyn i'r tân gynnau.

Ychwanegodd yr heddlu eu bod yn credu i'r tân gael ei gynnau'n fwriadol.