Annog cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg mewn chwaraeon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal sesiwn ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ddydd Mercher i drafod sut i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg mewn chwaraeon.

Fel rhan o'r digwyddiad, mae pecyn ymarferol wedi ei baratoi ar y cyd â Chwaraeon Cymru ar gyfer clybiau a chymdeithasau chwaraeon ar ddatblygu gweithgareddau yn y Gymraeg neu'n ddwyieithog.

Mae'r pecyn yn cynnwys ystadegau, ffeithiau, fideos, enghreifftiau o arferion da ac adnoddau fel posteri a chardiau sy'n cyflwyno geirfa Gymraeg i hyfforddwyr.

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: "Mae chwaraeon yn rhan ganolog o fywydau llawer fawr o bobl yng Nghymru - boed nhw'n cymryd rhan eu hunain, yn anfon eu plant i glybiau chwaraeon, yn gwirfoddoli neu'n cefnogi.

"Mae'n bwysig felly bod y meysydd chwarae a'r sesiynau hyfforddi yn adlewyrchu bywyd yng Nghymru, lle mae'r Gymraeg yn cael ei gweld, ei chlywed a'i defnyddio yn naturiol.

"Mae'n hollbwysig bod y cymdeithasau chwaraeon yn gweld y manteision ac yn bachu ar y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg.

"Mae'r ffaith fod y Gymdeithas Bêl-droed wedi cofleidio'r Gymraeg fel rhan o'r ymgyrch yn Ffrainc wedi gosod yr iaith ar lwyfan rhyngwladol ac wedi amlygu'r cyswllt cryf rhwng chwaraeon a'r Gymraeg. Mae llawer o gymdeithasau eraill hefyd wedi ymateb yn gadarnhaol i'r her ac yn mynd ati i gynyddu eu defnydd o'r iaith."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Meri Huws yn cynnal y sesiwn ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ddydd Mercher

Fel rhan o'r digwyddiad, bydd Undeb Rygbi Cymru yn siarad am y gwaith maen nhw yn ei wneud i ddefnyddio'r Gymraeg ac am eu cynlluniau i gynyddu'r defnydd o'r iaith yn y dyfodol.

Byddant yn siarad yn benodol hefyd am sut bydd y pecyn Amdani yn hwb i'w gwaith o greu cyfleoedd hyfforddi yn y Gymraeg.

Dywedodd Pennaeth Marchnata Digidol a Chyfathrebu newydd yr undeb, Mark Killingley: "Mae Undeb Rygbi Cymru yn edrych tuag at adeiladu ar ein hymdrechion i ddefnyddio'r Gymraeg er mwyn cynyddu cyfranogiad ac edmygedd yn y gamp yng Nghymru."

'Amgylchedd delfrydol'

Dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell: "Mae ein diwylliant dwyieithog yn gosod Cymru ar lwyfan y byd lawn gymaint ag y mae ein hangerdd tuag at chwaraeon.

"Mae chwaraeon yn amgylchedd delfrydol ar gyfer annog defnydd ffurfiol ac anffurfiol o'r Gymraeg. Yn Chwaraeon Cymru rydyn ni'n ymrwymedig i wireddu'r weledigaeth hon.

"Drwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi Cymraeg, dwyieithog, neu lle defnyddir y ddwy iaith yn naturiol ar y meysydd chwarae, gall y sector chwaraeon gynnig cyfleoedd i'r Gymraeg ffynnu yn ein cymunedau."

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal ar safle S4C ar faes y Sioe rhwng 15:00 a 16:00.