Chris Coleman yn cael rhyddid dinas Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae Chris Coleman wedi cael Rhyddid Dinas Abertawe yn dilyn llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn Ewro 2016.

Ar ôl arwain y garfan i rownd gynderfynol y gystadleuaeth lai na phythefnos yn ôl, bydd rheolwr y tîm nawr yn cael cynnig yr anrhydedd gan y ddinas ble cafodd ei fagu.

Roedd Parc Singleton yn Abertawe yn un o sawl ffanbarth gafodd eu sefydlu ar hyd a lled y wlad wrth i gefnogwyr ddilyn taith y tîm cenedlaethol, ac fe ddywedodd Arglwydd Faer Abertawe, David Hopkins, fod Coleman yn llawn haeddu cael ei gydnabod: "Rhyddid y Ddinas yw'r anrhydedd mwyaf y gall pobol Abertawe ei roi i un o'u hunain," meddai David Hopkins.

"Ac ar ôl gorchestion gwych, anhygoel y mis diwethaf yn Ffrainc, dw i'n credu ei bod hi'n saff dweud fod pawb yn Abertawe yn credu'i fod yn hollol haeddiannol."

Yn ogystal â Chris Coleman mae dau arall o gyn-bêldroedwyr Cymru, John Charles a Mel Nurse, hefyd ymysg y nifer bychan o bobol sydd wedi'u hanrhydeddu gan ddinas Abertawe yn yr un modd.

'Ar y map'

Cafodd Chris Coleman ei eni yn Abertawe yn 1970, ac fe fynychodd Ysgol Gynradd Gatholig St Joseff ac Ysgol Uwchradd Bishop Vaughan.

Aeth ymlaen i chwarae 160 o weithiau dros Abertawe a 32 gwaith dros Gymru mewn gyrfa broffesiynol aeth ag e i Crystal Palace, Blackburn a Fulham.

Ar ôl i ddamwain car olygu diwedd cynt na'r disgwyl i'w yrfa fe gafodd ei swydd gyntaf fel rheolwr gyda Fulham, cyn symud ymlaen i glybiau Real Sociedad, Coventry a Larissa.

Yn dilyn marwolaeth ei ffrind Gary Speed cafodd ei benodi yn reolwr Cymru yn 2012, ac ar ôl dechrau anodd i'r swydd fe lwyddodd i droi cornel ac arwain y tîm i'w twrnamaint rhyngwladol cyntaf ers 58 mlynedd.

Meddai David Hopkins: "Mewn cyfweliadau mae Chris wedi bod yn dweud ei fod yn gobeithio bod eu taith yn Ffrainc wedi sefydlu lle Cymru ar y map pêl-droed. Fe allwn ni ddweud nid yn unig Cymru, ond Abertawe hefyd."

"Roedd cyrraedd rownd cynderfynol Pencampwriaethau Ewrop yn gamp yn ei hun. Ond mae'r tîm wedi bod yn llysgenhadon gwych dros Gymru ar ac oddi ar y cae, ac mae arweinyddiaeth Chris wedi dangos fod #GydanGilyddYnGryfach yn chwedl o brofiadau a chymeriad y gallwn ni i gyd ei rannu."