Dementia: Traean o bobl yn byw mewn ardaloedd gwledig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, dementia

Mae mwy na thraean o bobl sydd â dementia yng Nghymru yn byw mewn ardal wledig, yn ôl adroddiad newydd.

Mae'r adroddiad gan y Gymdeithas Alzheimer yn cyfrifo fod 17,000 o'r 45,000 o bobl sydd â dementia yng Nghymru, yn byw mewn ardaloedd gwledig.

Mae'r adroddiad yn dweud fod hyn yn dod â heriau ychwanegol i'r rhai sydd â'r clefyd, fel bod hi'n anoddach cael mynediad at wasanaethau cymorth.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones ei fod yn "ymrwymedig" i helpu pobl hŷn.

Mae'r adroddiad yn gwneud chwech argymhelliad, gan gynnwys galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn ymchwil i ddeall y broblem, a nodi'r cysylltiadau rhwng demensia gwledig a'r iaith Gymraeg.

Dywedodd Mr Jones ei fod eisiau ymrwymo i helpu pobl yng Nghymru wledig sydd gyda dementia i "fyw bywydau mwy cyflawn a chynhwysol."

Dywedodd Sue Phelps, Cyfarwyddwr Cymdeithas Alzheimer yng Nghymru fod y ffigwr o 17,000 yn "amcangyfrif bras" a'i bod yn "debygol fod y ffigwr hwn yn llawer uwch".

"Mae angen dirfawr cynnal ymchwil i ganfod maint y broblem er mwyn ein galluogi i gynllunio a darparu gwasanaethau gwybodaeth, cymorth a gofal effeithiol sy'n hygyrch ac yn ymateb i angen pobl," meddai.