BBC Cymru Fyw

Iechyd: Gwelliannau wedi haint C.diff

Published

Mae bwrdd iechyd wedi llwyddo i wneud gwelliannau sylweddol yn dilyn achos o'r haint Clostridium difficile (C. diff) dair blynedd yn ôl, medd adroddiad swyddogol.

Rhwng Ionawr a Mai 2013 roedd yna 96 achos o'r haint yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, Sir Ddinbych.

Fe wnaeth 30 o gleifion farw tra'n dioddef gyda'r haint.

Fe wnaeth arolygwyr iechyd feirniadu Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am y modd iddynt ddelio gyda'r sefyllfa.

Fe wnaeth Cadeirydd ac is-gadeirydd y bwrdd iechyd, ar y pryd, ymddiswyddo.

Cafodd yr Athro Brian Duerden, arbenigwr mewn gofal iechyd sy'n cael ei gysylltu gyda heintiau, ei gomisiynu i wneud adroddiad ar y sefyllfa yn Ysbyty Glan Clwyd yn 2013.

Roedd ei adroddiad yn hynod feirniadol.

Yn 2014 fe wnaeth o adolygu'r sefyllfa gan ddweud fod gwaith pwysig wedi ei wneud a bod y sefyllfa wedi gwella.

Fe fydd ei adroddiad diweddara, yn dilyn adolygiad arall ym Mawrth 2016, yn cael ei ystyried gan y bwrdd iechyd ddydd Iau.

Mae'r adroddiad yn nodi fod yna "welliannau sylweddol wedi bod yn nhrefniadau i reol heintiau' ond mae'n son bod bylchau yn parhau yn y sustem lle nad yw ei hargymhellion gwreiddiol wedi eu mabwysiadau yn llwyr.

Mae hefyd yn son am y broblem o sicrhau gwasanaeth diogel o ganlyniad i'r methiant i "sicrhau penodiadau i swyddi allweddol mewn modd amserol."

Un o'i brif bryderon yw prinder ymgynghorwyr yn y maes microbioleg meddygol.

Er mis Ebrill eleni dim ond un ymgynghorydd yn y maes hwnnw sydd ym mhob un o'r prif ysbytai sef, Bodelwyddan, Bangor a Wrecsam, gydag un ymgynghorydd rhan amser arall hefyd yn Wrecsam.

Yn ôl yr Athro Duerden mae hynny o safbwynt clinigol yn "sefyllfa sydd a'r potensial o beidio â bod yn un ddiogel."