'Angen gweinidog Brexit ar Gymru' medd ymgynghorwyr

Cyhoeddwyd

Dylai Llywodraeth Cymru benodi gweinidog gyda'r dyletswydd o oruchwylio materion yn ymwneud a gadael yr Undeb Ewropeaidd, meddai un melin drafod o ymgynghorwyr gwleidyddol annibynol.

Mae Gorwel yn galw ar y llywodraeth i greu'r swydd yn dilyn ymgynghoriad gyda busnesau.

Fe wnaeth prif weinidog newydd y DU, Theresa May, benodi David Davis AS fel Gweinidog ar gyfer gadael yr UE yn ei chabinet cyntaf.

Dywed Llywodraeth Cymru ei fod wedi cyhoeddi "blaenoriaethau ar fyrder" yn dilyn y refferendwm.

Dywed Gorwel hefyd fod busnesau'n gweld canlyniad y bleidlais Brexit fel cyfle i "drawsnewid" economi Cymru a'i wneud yn "llai dibynol ar gefnogaeth gan y llywodraeth".

Eglurodd cadeirydd Gorwel, Meirion Morgan: "Gyda Theresa nawr yn brif weinidog, does dim amheuaeth na fydd Brexit yn flaenllaw ar agenda Llywodraeth y DU am y dyfodol i ddod.

"Rydym yn llwyr ymwybodol o'r effaith mawr y bydd gadael yr UE yn ei gael ar Gymru ac yn gwybod fod Llywodraeth Cymru'n ymwybodol o hyn hefyd.

"Mae nawr yn hanfodol fod gan bobl Cymru arweinyddiaeth wleidyddol gref ac rydym yn teimlo bod angen gweinidog i arwain a chanolbwyntio ar Brexit."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae rhain yn awgrymiadau eang, gyda'r mwyafrif yn cynrychioli agwedd o synnwyr cyffredin a llawer ohonyn nhw yr ydym yn ei ddilyn yn barod.

"Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi ein blaenoriaethau ar fyrder ac fe fyddwn yn gwneud rhagor o ddatganiadau mewn amser i ddod."