Canlyniadau a chlipiau fideo // Results and video highlights

Y canlyniadau yn llawn o holl gystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016 gan gynnwys prif seremonïau'r wythnos a chlipiau fideo.

Full results of all the competitions at the National Eisteddfod of Wales 2016, including the week's main ceremonies and video clips.

Prif seremonïau'r wythnos // The week's main ceremonies

Canlyniadau dydd Sadwrn 30 Gorffennaf / Results for Saturday 30 July

Canlyniadau dydd Sul 31 Gorffennaf / Results for Sunday 31 July

Canlyniadau dydd Llun 1 Awst / Results for Monday 1 August

Canlyniadau dydd Mawrth 2 Awst / Results for Tuesday 2 August

Canlyniadau dydd Mercher 3 Awst / Results for Wednesday 3 August

Canlyniadau nos Fercher 3 Awst / Results for Wednesday night 3 August

Canlyniadau dydd Iau 4 Awst / Results for Thursday 4 August

Canlyniadau dydd Gwener 5 Awst / Results for Friday 5 August

Canlyniadau nos Wener 5 Awst / Results for Friday evening 5 August

Canlyniadau dydd Sadwrn 6 Awst / Results for Saturday 6 August

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D and Tŷ Gwerin