Flynn: Angen 'rhoi'r gorau' i'r gwrthryfel yn erbyn Corbyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA

Mae angen i ASau Llafur roi'r gorau i geisio cael gwared ar yr arweinydd Jeremy Corbyn a "mynd yn ôl i roi pwysau ar y Ceidwadwyr", yn ôl un AS o Gymru.

Daeth sylwadau AS Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn ar ôl i Bwyllgor Gweithredol Llafur benderfynu y byddai Mr Corbyn yn cael ei gynnwys yn awtomatig yn y bleidlais i ddewis yr arweinydd nesaf.

Ar hyn o bryd yr unig ymgeisydd arall yw Angela Eagle.

Roedd gwrthwynebwyr Mr Corbyn yn dweud y dylai fod yn gorfod cael cefnogaeth 51 AS neu ASE i gael cymryd rhan.

'Gwrthryfel wedi methu'

disgrifiad o’r llunMae Angela Eagle wedi cynnig ei hun fel arweinydd newydd y blaid

Yn dilyn y penderfyniad gan y pwyllgor, dywedodd Mr Flynn: "Mae'r gwrthryfel wedi methu."

Dywedodd bod yr etholiad yn "ofer" ac y dylai ASau Llafur fynd yn ôl at y gwaith o "roi pwysau ar y Ceidwadwyr".

Fe wnaeth hefyd alw ar Ms Eagle i roi'r gorau ar ei hymgyrch am "etholiad niweidiol gyda chanlyniad rhagweladwy".

Dim ond aelodau'r blaid cyn mis Chwefror fydd yn cael pleidleisio, bydd rhaid i'r rhai sydd wedi ymuno ers hynny dalu £25 i fod yn "gefnogwr cofrestredig" cyn cael gwneud.

disgrifiadYr Athro Syr Deian Hopcyn sy'n rhoi ei ymateb i'r penderfyniad

Mae AS Llanelli, Nia Griffith, wedi croesawu'r penderfyniad yna, gan ddweud bod y sefyllfa yn "hurt" ym mis Medi, gydag aelodau newydd sbon yn dewis yr arweinydd.

Ychwanegodd Ms Griffith, wnaeth ymddiswyddo o gabinet Mr Corbyn mewn protest, bod gan Ms Eagle siawns dda iawn o ennill.

Mae AS De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty hefyd wedi cefnogi Ms Eagle, gan ddweud nad oes ganddo broblem gyda phenderfyniad y pwyllgor.

"Mae'n rhan o hanes y blaid Lafur bod pobl yn gallu herio'r arweinydd ac roedd her i Kinnock ac mae her nawr, ac mae hynny'n deg ac yn gywir."

Yn siarad y tu allan i'r cyfarfod, dywedodd Mr Corbyn: "Felly rydw i ar y papur pleidleisio... ac fe fyddwn ni'n ymgyrchu ar y pethau sy'n bwysig."

Straeon perthnasol