Cwis: Pa ha'?

Cyhoeddwyd

Mae'n debyg ei bod hi'n haf ar hyn o bryd, adeg dyddiau hir, heulog a barbeciws ar y traeth... yn y glaw!

Codwch eich calon gyda chwis ysgafn i brofi'ch cof am ddigwyddiadau hafol y gorffennol.