Sianel deledu newydd Abertawe yn dechrau darlledu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BayTV

Mae gorsaf deledu lleol newydd yn cael ei lansio yn Abertawe.

Fe fydd Bay TV yn darlledu i rannau helaeth o'r de orllewin, a hynny o stiwdios yng nghanol y ddinas.

Bydd yn darparu cymysgedd o newyddion, chwaraeon ac adloniant i wylwyr ar deledu Freeview, Virgin Media ac ar-lein.

Dyma'r ail orsaf deledu leol i lansio yng Nghymru, ar ôl i Made in Cardiff ddechrau darlledu ym mis Hydref 2014.

Dywedodd Bay TV eu bod yn bwriadu dangos rhaglenni fydd yn cael eu cynhyrchu'n lleol yn ogystal â sioeau byw, ochr yn ochr â rhywfaint o gynnwys a ddarperir ar gyfer 21 o sianeli teledu lleol eraill yn y DU.

O dan gytundeb a wnaed gan Lywodraeth y DU pan gyflwynwyd gorsafoedd teledu lleol, fe fydd £140,000 yn cael ei gyfrannu i'r gwasanaeth yn ei flwyddyn gyntaf, a hynny gan ffi drwydded y BBC, gyda sicrwydd o gyllid am ddwy flynedd arall.

Yn gyfnewid, fe fydd Bay TV yn darparu rhywfaint o'i gynnwys yn rhad ac am ddim i'r BBC.

Fe fydd yr orsaf yn darlledu o stiwdios newydd ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a bydd myfyrwyr yn cymryd rhan wrth gynhyrchu rhaglenni.

Fe fydd cyflwynwyr y sianel yn cynnwys Cai Williams, sy'n gyn-gystadleuydd ar raglen The Voice, cyn-gyflwynydd BBC Cymru, Gaina Morgan a chyflwynydd radio lleol, Phil Hoyles.

'Cynulleidfa leol'

Mae Peter Townsend, cadeirydd Bay TV, yn dweud eu bod wedi gallu edrych ar orsafoedd teledu lleol eraill yn Lerpwl, Caerdydd, Brighton a Birmingham, a oedd wedi bod yn "ddefnyddiol" wrth ddatblygu rhaglenni ac amserlenni.

"Rydym yn gwybod bod cynulleidfa leol yno," meddai.

"Os ydych yn mynd yn ôl tua 40 mlynedd, nid oedd unrhyw orsafoedd radio lleol, ond edrychwch faint sydd erbyn hyn. Rydym yn gobeithio ein bod ar gychwyn symudiad tuag at weld gorsafoedd teledu lleol safonol yn darlledu ar draws y DU."

Fe fydd y sianel yn cael ei darlledu o Borth Tywyn a Cross Hands yn y gorllewin ac i Bort Talbot yn y dwyrain.

Mae gan ardal Yr Wyddgrug yn Sir y Fflint drwydded ar gyfer teledu lleol, ond mae ymdrechion i gael y sianel ar yr awyr wedi cael eu llesteirio gan broblemau technegol.

Mae ganddynt tan fis Tachwedd i ddechrau darlledu, neu bydd eu trwydded yn dod i ben.

Straeon perthnasol