Lluniau: Gŵyl Nôl a Mlâ'n 2016

Nos wener

Dros benwythnos 8-10 Gorffennaf cafodd Gŵyl Nôl a Mlâ'n ei chynnal unwaith eto yn Llangrannog. Dyma i chi 'chydig o flas y digwyddiadau trwy lens y ffotograffydd Lleucu Meinir:

Image caption Mi fydda' hyd yn oed trefnwyr Glastonbury yn genfigennus o'r lleoliad yma!
Image caption Joio er gwaetha'r glaw
Image caption Pwy sy' tu ôl i'r wynebau lliwgar yma?
Image caption Llwnc destun i ŵyl lwyddiannus arall
Image caption Roedd o'n benwythnos prysur i Brython Shag - perfformio yng Ngŵyl Nôl a Mlâ'n a Gŵyl Arall yng Nghaernarfon
Image caption Y Bandana - band arall deithiodd o'r gorllewin i dre'r Cofi dros y penwythnos
Image caption Cyfle i gnoi cil dros lwyddiant Cymru yn Euro 2016
Image caption Seiniau Band Pres Llareggub yn atseinio trwy Langrannog
Image caption Sorela yn perfformio ar y llwyfan
Image caption Yn llawn o ysbryd yr ŵyl