Canlyniadau dydd Iau 4 Awst // Results for Thursday 4 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau cystadlaethau'r Pafiliwn, Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin ar ddydd Iau 4 Awst.

A complete results round-up from the Eisteddfod's main stages on Thursday 4 August and video clips of the winners

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

disgrifiadY Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Hefin Robinson

Llefaru Unigol Agored (Rhif cystadleuaeth 134) / Open Solo Recitation (Competition number 134)

disgrifiadLlefaru Unigol Agored (134) / Open Solo Recitation (134)

1. Nest Jenkins

2. Carys Bowen

3. Bethan Elin Wyn Owen

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

disgrifiadDeuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

1. Steffan Rhys a Sion Eilir

2. Ffion ac Elen

= 3. Gregory a Rebecca

= 3. Elen a Bryn

Unawd Bariton/Bas dros 25 oed (37) / Bass/Baritone Solo over 25 yrs (37)

disgrifiadUnawd Bariton/Bas dros 25 oed (37) / Bass/Baritone Solo over 25 yrs (37)

1. Kees Huysmans

2. Andrew Jenkins

3. Erfyl Tomos Jones

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (90) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (90)

disgrifiadDawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (90) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (90)

1. Osian Gruffydd

2. Elwyn Williams

Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (91) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (91)

disgrifiadDawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (91) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (91)

1. Mared Evans

2. Lois Glain Postle

3. Lleucu Parri

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Hannah Roberts o Frynmawr

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Guto Roberts o Lantrisant

Unawd Soprano dros 25 oed (34) / Soprano Solo over 25 yrs (34)

disgrifiadUnawd Soprano dros 25 oed (34) / Soprano Solo over 25 yrs (34)

1. Kate Griffiths

2. Ann Peters Jones

3. Heidi Mason

Grŵp Canu (113) / Singing Group (113)

disgrifiadGrŵp Canu (113) / Singing Group (113)

1. Côr Dysgwyr Ardal Wrecsam

2. Côr Dysgwyr Ceredigion

3. Côr Dysgwyr Porthcawl

Llefaru Unigol dros 16 oed (114) / Solo Recitation over 16 yrs (114)

disgrifiadLlefaru Unigol dros 16 oed (114) / Solo Recitation over 16 yrs (114)

1. Jean Llywelyn

2. Daniela Schlick

3. Helena Jones

Côr Merched dros 20 mewn nifer (28) / Women's Choir with over 20 members (28)

disgrifiadCôr Merched dros 20 mewn nifer (28) / Women's Choir with over 20 members (28)

1. Ysgol Gerdd Ceredigion

2. Côr Merched Canna

3. Côr Merched Bro Nest

Gwobr Goffa Osborne Roberts (46) / Osborne Roberts Prize (46)

disgrifiadGwobr Goffa Osborne Roberts (46) / Osborne Roberts Prize (46)

Steffan Lloyd Owen

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (89) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (89)

disgrifiadDeuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (89) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (89)

1. Daniel ac Osian

2. Parti Talog

3. Bro Taf - Ioan, Anwen, Branwen ac Elwyn

Canlyniadau o'r Pagoda / Results from the Pagoda

Unawd piano 19 oed a throsodd (62) / Piano solo 19 yrs and over (62)

Gareth Hughes, Caerdydd

Unawd offerynnau pres 19 oed a throsodd (63) / Brass solo 19 yrs and over (63)

Gwyn Owen, Bangor

Unawd telyn 19 oed a throsodd (64) / Harp solo 19 yrs and over (64)

1. Glain Dafydd

2. Elin Kelly

3. Mari Kelly

4. Rhiain Awel Dyer

Canlyniadau o Maes D / Results from Maes D

Parti Llefaru (116) / Recitation Party (116)

Grŵp Dysgwyr Ardal Wrecsam

Cân (117) / Song (117)

1. Paul Keddle

2. Debora Morgante

3. Peter Hanks

= 4. Deborah Kent

= 4. Helen Kennedy

Sgets (118) / Sketch (118)

Grŵp John Pearman, Porthcawl

Canlyniad o'r Lolfa Lên / Result from Y Lolfa Lên

Dweud Stori (135) / Telling a Story (135)

1. Cai Fôn Davies

2. Orwig Owen