Delweddau anweddus o blant: Dau athro'n osgoi carchar

  • Cyhoeddwyd
Y ddau frawd

Mae dau frawd oedd yn athrawon yng Ngwynedd wedi cael gorchymyn cymunedol o dair blynedd ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau o fod â delweddau anweddus o blant.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Caernarfon y bydd yn rhaid i Robyn Wheldon Williams, 39 oed, a Dyfan Wheldon Williams, 43 oed, hefyd fynychu rhaglen troseddu rhyw ar y rhyngrwyd.

Fe wnaeth Robyn Williams, cyn athro yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, bledio'n euog i fod â 1,399 o ddelweddau anweddu a ffilmiau anweddus.

Fe wnaeth Dyfan Williams, cyn athro yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, bledio'n euog i fod â 40 o ddelweddau anweddus o blant ac o fod â deunydd pornograffig eithafol yn ei feddiant.

Clywodd y llys bod y ddau ddyn wedi bod yn gaeth i bornograffi am 10 mlynedd.

'Jekyll a Hyde'

Dywedodd y barnwr Peter Heywood bod y ddau wedi byw bywyd "Jekyll a Hyde".

Bydd yn rhaid i'r ddau frawd gael eu cofrestru fel troseddwyr rhyw am bum mlynedd a thalu costau llys o £535 yr un.

Ychwanegodd y barnwr: "Mae'r ddau ohonoch yn ffodus iawn i beidio â chael eich anfon i garchar.

"Pan ddarllenais yr adroddiadau roeddwn yn cael braw o'r fath o fywyd dwbl mae'r ddau ohonoch wedi ei ddilyn," meddai.

"Cawsoch eich magu yn lleol, gan fynychu'r ysgol yma yng Nghaernarfon, a'r ddau ohonoch wedi llwyddo yn academaidd.

Elfen'drist i'ch bywydau'

"Mi ydych chi wedi cael doethuriaeth, gan ymroi yn broffesiynol i ysgolion uwchradd lleol.

"Roeddech yn cael eich ystyried yn athrawon da gan gydweithwyr, ac wedi sicrhau bod nifer o ddisgyblion yn dilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth.

"Ond mae'n amlwg fod yna elfen fwy trist i'ch bywydau," meddai'r barnwr Heywood.

"Mae'n ymddangos eich bod yn treulio penwythnosau yn yfed caniau o lager ac yn ceisio pleser rhywiol drwy lawrlwytho a gwylio delweddau a fideos o bornograffi plant."

Dywedodd llefarydd NSPCC Cymru bod y troseddau yn rhai sydd yn "peri gofid go iawn".

"Mae'r rhain yn blant go iawn fydd angen cymorth sylweddol i wella o effeithiau'r troseddau.

"Mae meddiannu a chadw delweddau anweddus o blant yn drosedd echrydus ac mae'n hanfodol bod yr heddlu yn parhau i ymchwilio a dwyn i gyfrif y rhai sydd yn gyfrifol."

Meddai Cyngor Gwynedd: "Cyn gynted a ddaethpwyd a'r honiadau yn erbyn dau aelod o staff dysgu'r awdurdod i'n sylw, dilynwyd yr holl weithdrefnau amddiffyn plant perthnasol. Cafodd y ddau unigolyn eu hatal o'u swyddi.

"Nid ydynt bellach yng nghyflogaeth Cyngor Gwynedd. Nid oedd y troseddau yn ymwneud â'u gwaith i'r awdurdod."

Daeth yr heddlu o hyd i'r delweddau anweddus ar gyfrifiaduron ar ôl cyrch ar gartref Robyn Williams a Dyfan Williams ym Montnewydd Caernarfon ym mis Mai y llynedd.