Diarddel rheolwr iechyd am sylwadau 'anweddus'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd Mr Hammett yn gweithio yn Ysbyty Glangwili

Mae cyn aelod o staff meddygol Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, wedi cael ei ddiarddel ar ôl gwneud sylwadau "anweddus ac o natur rywiol" tuag at ddwy nyrs.

Clywodd gwrandawiad yng Nghaerdydd fod Martin Hammett, oedd yn rheolwr mewn adran llawfeddygaeth, wedi dweud wrth un nyrs: "Rwy'n meddwl amdanat ti yn y nos pan rwyf gyda fy ngwraig."

Honnir iddo wneud sylwadau i nyrs arall am siâp ei phen-ôl.

Penderfynodd y gwrandawiad fod Mr Hammett, 57, wedi bod yn plagio dwy nyrs gyda'i sylwadau tra ei fod yn gyfrifol am reoli theatr llawdriniaeth yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Roedd wedi dweud wrth un o'r nyrsys ei bod yn "brydferth" ac yn "rhywiol" a'i bod hi yn ei atgoffa o'i wraig oedd yn gweithio yn yr un ysbyty.

Cafodd Mr Hammett ei ddiarddel ar ôl gwrandawiad o'r Cyngor Proffesiynau Gofal ac Iechyd.

'Ymddygiad difrifol'

Doedd o ddim yn bresennol yn y gwrandawiad.

Dywedodd y panel: "Doedd gan y panel ddim amheuaeth fod y sylwadau o natur rywiol. Does yna ddim eglurhad credadwy arall am wneud y fath sylwadau."

Penderfynodd y panel fod ymddygiad Mr Hammett "yn ddifrifol a bod y safon yn is na'r hyn sydd i'w ddisgwyl o weithiwr yn y maes gofal iechyd."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Nid yw Mr Hammett bellach yn cael ei gyflogi gan y Bwrdd Iechyd.

"Mae gennym drefniadau teg ac effeithiol er mwyn ymdrin â materion disgyblu er mwyn sicrhau fod pobl yn cydymffurfio gyda safonau ymddygiad."

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Hammett wedi ymddeol.

'Cenfigennus'

Gwadodd Mr Hammett, sy'n byw yn Llanybri, ger Llansteffan, ei fod wedi bod yn poenydio menywod mewn modd rhywiol.

Dywedodd ei fod o'r farn fod y ddwy nyrs dan sylw yn genfigennus o'i berthynas ef a'i wraig, oedd yn nyrsio yn yr ysbyty ar y pryd.

Dywedodd ei fod wedi bod yn briod gyda'i wraig, Jan, am 25 mlynedd, a bod hi yn ei gefnogi.

"Penderfynais beidio ag amddiffyn yr achos oherwydd fy mod eisoes wedi gwario £15,000 ar ffioedd cyfreithiol a doeddwn ddim yn gweld pwrpas gwario mwy.

"Cefais fy holi gan yr heddlu, ond fe wnaethant benderfynu peidio cymryd unrhyw gamau."