Cyhoeddi rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae rhestr fer gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn wedi ei chyhoeddi lai na mis cyn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy.

Bydd y beirniaid yn ystyried 10 albwm gan gymysgedd o artistiaid gwahanol yn cynnwys Band Pres Llareggub, Plu a Datblygu.

Unigolion o'r diwydiant cerddoriaeth wnaeth lunio'r rhestr fer, a bydd y beirniaid yn cyhoeddi'r enillydd ar faes yr Eisteddfod ar 5 Awst.

Gwenno Saunders ddaeth i'r brig y llynedd gyda'i halbwm 'Y Dydd Olaf'.

Y deg albwm a ddaeth i'r brig eleni oedd:

  • 9 Bach - Anian
  • Alun Gaffey
  • Band Pres Llareggub - Mwng
  • Brython Shag
  • Calan - Dinas
  • Cowbois Rhos Botwnnog - IV
  • Datblygu - Porwr Trallod
  • Plu - Tir a Golau
  • Swnami
  • Yucatan - Uwch Gopa'r Mynydd

'Cymaint o amrywiaeth'

Dywedodd un o drefnwyr y wobr, Guto Brychan: "Mae'n braf iawn gweld cymaint o amrywiaeth ar restr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn unwaith eto eleni.

"Bydd yn ddiddorol gweld beth fydd barn y beirniaid yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

"Dyma'r trydydd tro i ni gyflwyno Albwm Cymraeg y Flwyddyn, ac mae'n bwysig bod yr Eisteddfod yn rhoi sylw haeddiannol i gerddoriaeth sydd wedi'i recordio neu'i greu'n ddiweddar.

"Mae'n braf gweld nifer o artistiaid gwahanol ar y rhestr fer eleni, ac rwy'n sicr y cawn enillydd haeddiannol unwaith eto eleni."

Pynciau Cysylltiedig