Cyfle i gefnogwyr groesawu tîm Cymru nôl wedi Euro 2016

Cyhoeddwyd

Bydd cyfle i gefnogwyr Cymru groesawu chwaraewyr y tîm pêl-droed cenedlaethol yn ôl adref ddydd Gwener wedi eu hymgyrch hanesyddol yn Ewro 2016.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn trefnu achlysur arbennig yng Nghaerdydd i ddathlu'r hyn gyflawnodd carfan a staff Chris Coleman.

Bydd yn digwydd yn stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Gwener, 8 Gorffennaf, ac yn dechrau am 17:15, gyda'r gatiau'n agor i'r cyhoedd am 17:00.

Ac mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi canmol y tîm i'r cymylau, gan ddweud fod "y daith mor gyffrous", ei bod "wedi cydio yn nychymyg y genedl".

Disgrifiad o’r llun, Ashley Williams yn dathlu ei gôl yn erbyn gwlad Belg yn y rownd go-gynderfynol.

Daeth ymgyrch Cymru yn Euro 2016 i ben ar ôl colli yn erbyn Portiwgal yn y rownd gynderfynol o 2-0.

Ond roedd hi'n ymgyrch hanesyddol. Ar ôl ennill eu lle mewn pencampwriaeth bêl-droed am y tro cyntaf ers 1958, gorffennodd Cymru'r rowndiau cyntaf ar ben ei grŵp, uwchben Lloegr, Slofacia a Rwsia.

Aeth buddugoliaeth dros Ogledd Iwerddon a Gwlad Belg â'r tîm i'r rownd gynderfynol am y tro cyntaf yn ei hanes.

Cefnogaeth 'ryfeddol'

Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas Bêl-droed fod y gefnogaeth yn Ffrainc ac yn ôl adref wedi bod yn rhyfeddol, a bod y digwyddiad ddydd Gwener yn gyfle i chwaraewyr a chefnogwyr ddathlu gyda'i gilydd.

Bydd adloniant ar y llwyfan o 17:15 - gan gynnwys y Manic Street Preachers - tra bydd cyflwyniad y chwaraewyr a'r staff yn dechrau am 18:45.

Cyn hynny, bydd y tîm yn teithio ar fws awyr agored o gwmpas y ddinas i ddangos eu gwerthfawrogiad i'r cyhoedd. Mae disgwyl i'r daith ddechrau ger Castell Caerdydd am 16:00 a gorffen y tu allan i Stadiwm Caerdydd am 17:30. Bydd rhagor o fanylion am y daith yn cael eu cyhoeddi'n ddiweddarach.

Disgrifiad o’r llun, Bydd y tîm yn teithio mewn bws awyr agored o Gastell Caerdydd i Stadiwm Dinas Caerdydd yn Lecwydd, lle bydd y dathlu'n parhau
Disgrifiad o’r llun, Mae'r gefnogaeth i'r tîm wedi bod yn rhyfeddol, medd Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Dywedodd Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Jonathan Ford: "Mae hyn yn ffordd wych i bawb ddathlu'r hyn sydd wedi bod yn gyfnod hanesyddol i bêl-droed Cymru.

"Mae'r golygfeydd rydyn ni wedi eu gweld adref ac yn Ffrainc wedi bod yn anhygoel ac rydym yn gobeithio y gall ein cefnogwyr angerddol fwynhau moment arall gyda'r chwaraewyr fel coron ar wythnosau cofiadwy."

Dathliad yn y gogledd?

Ond mae rhai'n galw am ddathliad o lwyddiant Cymru ar gyfer cefnogwyr yn y gogledd hefyd.

Ar raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru, dywedodd John Evans, sydd ar ei ffordd yn ôl o Ffrainc, fod cymaint o gefnogwyr o'r gogledd wedi teithio'n bell i gefnogi Cymru, y byddai'n wych cael dathliad yn rhywle fel Y Cae Ras yn Wrecsam.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cefnogi'r galwadau, gan ddweud "y dylai cefnogwyr o bob rhan o Gymru gael y cyfle i weld eu harwyr".

'Mwy na phencampwriaeth'

Wrth ganmol perfformiadau Cymru i'r cymylau, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Ar ôl disgwyl am 58 o flynyddoedd am le mewn pencampwriaeth fawr, nid yw Euro 2016 wedi siomi. Roedd cyrraedd y twrnamaint ei hun yn orchest ond diolch i'n perfformiadau yn Ffrainc, mae hi wedi bod yn amhosib ein diystyru. Sôn am daith mor gyffrous sydd wedi cydio yn nychymyg y genedl!

"Ond mae hon wedi bod yn fwy na phencampwriaeth bêl-droed i Gymru - mae hi wedi bod yn gyfle digynsail i ddangos i bawb ein bod yn wahanol, bod gennym ddiwylliant unigryw, gwerthoedd unigryw a phobl unigryw - ac mae biliynau o bobl trwy'r byd yn deall hynny erbyn hyn.

"Am hynny, rhaid i ni ganmol ein cefnogwyr. Cafodd Bordeaux, Lens, Toulouse, Paris, Lille a Lyon eu troi'n foroedd coch wrth i ddegau o filoedd o gefnogwyr Cymru ddathlu arwriaeth eu tîm gydag angerdd, balchder a hwyl a fydd yn aros yn hir yn y cof.

"Mae perfformiad y tîm ar y cae wedi bod yn wych, felly hefyd yr argraff mae'n cefnogwyr wedi'i gadael ar Ffrainc ac ar weddill y byd - mae'ch gwlad yn falch iawn iawn ohonoch chi."