Canlyniadau dydd Mawrth 2 Awst // Results for Tuesday 2 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd 2 Mawrth Awst a chlipiau fideo o'r cystadlaethau.

All the results from Tuesday 2 August and video clips of the competitions.

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Disgrifiad,
Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Guto Dafydd

Grŵp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (Cystadleuaeth rhif 9) / Instrumental or instrumental and vocal group (Competition number 9)

Disgrifiad,
Grŵp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (9)

1. Tawerin

2. Sesiwn Caerdydd

Unawd i Ferched 16-19 oed (50) / Girls' Solo 16-19 yrs (50)

Disgrifiad,
Unawd i Ferched 16-19 oed (50) / Girls' Solo 16-19 yrs (50)

1. Tesni Jones

2. Manon Ogwen Parry

3. Elan Meirion

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (51) / Boys' Solo 16-19 yrs (51)

Disgrifiad,
Unawd i Fechgyn 16-19 oed (51) / Boys' Solo 16-19 yrs (51)

1. Rhys Meilyr

2. Aron Wyn Parry

3. Gwern Llyn Brookes

Deialog (109) / Dialogue (109)

Disgrifiad,
Deialog (109) / Dialogue (109)

1. Gwion a Math

2. Rebecca Hayes ac Aron Cynan

3. Elen a Sioned

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

Disgrifiad,
Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

1. Emyr Lloyd Jones

2. Rhydian Jenkins

3. Ruth Erin Roberts

Unawd Bariton / Bas 19-25 oed (45) / Baritone / Bass Solo 19-25 yrs (45)

Disgrifiad,
Unawd Bariton / Bas 19-25 oed (45) / Baritone / Bass Solo 19-25 yrs (45)

1. Steffan Lloyd Owen

2. John Ieuan Jones

3. Emyr Lloyd Jones

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal Presentation

Disgrifiad,
Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams

Mair Carrington Roberts, Llanfairpwll, Ynys Môn

Unawd Soprano 19-25 oed (42) / Soprano Solo 19-25 yrs (42)

Disgrifiad,
Unawd Soprano 19-25 oed (42) / Soprano Solo 19-25 yrs (42)

1. Heulen Cynfal

2. Ffion Edwards

3. Erin Gwyn Rossington

Llefaru Unigol 16-21 oed (136) / Solo Recitation 16-21 yrs (136)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol 16-21 oed (136) / Solo Recitation 16-21 yrs (136)

1. Cai Fôn Davies

2. Nest Jenkins

3. Lois Angharad Williams

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

Disgrifiad,
Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

1. Rhys Meilyr

2. Cai Fôn Davies

3. Dafydd Wyn Jones

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (29) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (29)

Disgrifiad,
Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (29)

1. Côr Hen Nodiant

2. Cantorion Porth yr Aur

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (139) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (139)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (139)

1. Elen Fflur Davies

2. Steffan Rhys Hughes

3. Cai Fôn Davies

Canu Emyn i rai dros 60 oed (39) / Hymn singing for those over 60 yrs (39)

Disgrifiad,
Canu Emyn i rai dros 60 oed (39)

1. Glynn Morris

2. Gwynne Jones

3. David Maybury

Canlyniadau o'r Pagoda / Results from the Pagoda

Unawd telyn 16-19 oed (71) / Harp solo 16-19 yrs (71)

1. Anwen Mai Thomas

2. Rhys Whatty

3. Cerys Eleri Ree

Unawd piano 16-19 oed (69) / Piano solo 16-19 yrs (69)

1. Martha Powell

Unawd chwythbrennau 16-19 oed (67) / Woodwind solo 16-19 yrs (67)

1. Lleucu Parri

2. Ioan Price