Gêm gynderfynol Euro 2016: Daeth y dydd

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, EPA

Am 20:00 nos Fercher, fe fydd cenedl fechan o rhyw dair miliwn o bobl yn croesi'u bysedd, cnoi'u hewinedd, gwisgo'u crysau/sanau/tronsiau/hetiau lwcus, ac yn rhoi gweddi fach.

Mae Cymru gyfan y tu ôl i'r tîm pêl-droed cenedlaethol sydd eisoes wedi creu hanes trwy gyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth ryngwladol am y tro cyntaf erioed.

Mewn cyfnod lle mae pethau y tu hwnt i gae chwarae wedi rhannu Cymru, mae pêl-droed wedi llwyddo i uno'r bobl - ac mae pawb yn nerfus.

Nid y tîm cofiwch... nid yn ôl y dirprwy reolwr Osian Roberts. Yn y gynhadledd newyddion nos Fawrth, fe ddaeth hynny drosodd yn glir.

"Dim nerfusrwydd," meddai, "cyffro efallai am ei bod hi'n gêm bwysig yn erbyn gwrthwynebwyr caled.

"Ond mae gynnon ni grŵp o chwaraewyr arbennig iawn yma."

Teyrnged i Gary Speed

Fel y rheolwr Chris Coleman, daeth teyrnged gan Osian Roberts i'r diweddar Gary Speed yn ystod ei gyfnod byr ef fel rheolwr. Ychwanegodd:

"Ry'n ni fel carfan wedi cael profiadau ar y cae ac oddi ar y cae sydd wedi dod a'r grŵp yma yn agosach at ei gilydd.

"Ers i mi fod yn rhan o'r tîm yma, mae'r teimlad agos yna yn gryfach nag erioed.

"Maen nhw nawr ar y llwyfan y maen nhw'n ei haeddu."

Awyrgylch hamddenol

Mae'r awyrgylch hamddenol yn y garfan wedi cael ei ddangos mewn sawl ffordd, gan gynnwys chwaraewyr yn dathlu ar y cae ar ddiwedd gemau gyda'u plant, ond fydd hynny ddim yn digwydd nos Fercher wedi i UEFA wahardd yr arfer.

Gofynnodd ambell un ar y cyfryngau cymdeithasol os oedd y gwaharddiad ar blant ar y cae yn golygu na fyddai Cristiano Ronaldo yn chwarae i Bortiwgal, ond wrth gwrs mae tîm rheoli Cymru yn gwybod cystal chwaraewr yw blaenwr Real Madrid.

Mae balchder y genedl yn y tîm yn cael ei ateb gan falchder y chwaraewyr yn y cefnogwyr, ac nid yn unig y miloedd ar filoedd fydd yn heidio i Lyon.

Canmoliaeth gan y mawrion

Ond, yn dactegol, mae'r tîm wedi denu canmoliaeth gan fawrion y gêm.

Ar deledu Ffrainc mae rheolwyr y gorffennol a rhai presennol - pobl fel Arsene Wenger, Ruud Gullit a sawl un arall wedi dweud nad ydyn nhw wedi'u synnu gan lwyddiant Cymru gan eu bod nhw'n chwarae pêl-droed da.

Y cryfder mwyaf, medd pawb, yw eu bod yn chwarae fel tîm...yn fwy nag unrhyw dim arall yn y gystadleuaeth.

ffynhonnell y llun, Clive Rose/Getty Images

'Gyda'n gilydd yn gryfach' yw'r dywediad sydd wedi cael ei ddefnyddio gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru gydol yr ymgyrch, a gyda'r gêm fwyaf yn hanes pêl-droed Cymru yn digwydd o fewn oriau fuodd hynny erioed mor wir.

Daeth tua 10% o boblogaeth Gwlad yr Ia i groesawu eu tîm nhw adre o Euro2016, gyda'r lluniau yn cael eu dangos o amgylch y byd.

Does dim dwywaith y gall tîm Cymru ddisgwyl croeso tebyg pan fyddan nhw'n dychwelyd.

Wedi dweud hynny, does neb am eu gweld nhw adre tan o leia' ddydd Llun nesaf.