Cynghorwyr i edrych eto ar addysg uwchradd Sir Benfro

  • Cyhoeddwyd
cyngor penfro

Mewn cyfarfod a barodd am bedair awr, mae cynghorwyr Sir Benfro wedi penderfynu dechrau o'r dechrau ar gynlluniau i ad-drefnu addysg uwchradd y sir.

Fe ddaw hyn ddiwrnod wedi i ail ysgol uwchradd Hwlffordd - Ysgol Sir Thomas Picton - gael ei roi mewn mesurau arbennig, ac i'r aelod cabinet ar addysg gael ei symud o'i swydd.

Roedd y cynghorydd Sue Perkins yn wynebu pleidlais o ddiffyg hyder ddydd Iau, ond yn lle hynny cafodd ei phenodi i rôl newydd o fewn y cabinet ddydd Mercher.

Canlyniad hynny oedd cynnal pleidlais o ddiffyg hyder yn yr aelod cabinet newydd ar addysg, y Cynghorydd David Lloyd.

Cafodd e ei gyhuddo gan gynghorwyr y gwrthbleidiau o fod o blaid creu canolfan chweched dosbarth yn Hwlffordd, ond llwyddodd i oroesi'r bleidlais.

Yn dilyn hynny, roedd cynghorwyr i fod i drafod cynnig i greu ysgol newydd 11 i 19 oed yn Hwlffordd, ond aeth y cyfarfod ar drywydd arall pan gynigiodd arweinydd y cyngor, Jamie Adams, gynnig i sefydlu strategaeth chweched dosbarth newydd ar gyfer yr holl sir.

Mae'r Cyngor wedi bod yn ymgynghori ar ddyfodol addysg uwchradd yn Hwlffordd, Tyddewi ac Abergwaun ers dros flwyddyn.

Eisoes mae yna gytundeb i symud disgyblion ôl 16 oed o ysgolion Tyddewi ac Abergwaun i ganolfan yng Ngholeg Penfro yn Hwlffordd. Ond pleidleisiodd pobl yn Hwlffordd yn erbyn y cynllun, gan ddweud bod yn well ganddyn nhw gadw'u ddosbarthiadau chweched dosbarth unigol.

Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Tasker Milward yn Hwlffordd

Ym mis Mai eleni, pleidleisiodd cynghorwyr o 31 i 24 yn erbyn creu ysgol newydd 11 i 16 oed yn y dref.

Yn y cyfarfod ddydd Iau, pleidleisiodd y Cyngor i ddechrau o'r dechrau ac edrych ar addysg uwchradd ar draws y sir, ar wahan i Dyddewi ac Abergwaun.

Mae'r grŵp sy'n arwain wedi cael eu cyhuddo gan rai cynghorwyr o anwybyddu pobl Hwlffordd, ac o geisio cyflwyno cynlluniau ar gyfer canolfan chweched dosbarth drwy'r drws cefn.

Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o gynghorwyr yn cytuno fod dybryd angen gwella safonau addysg yn Sir Benfro.

Y pryder yw y bydd y sir yn colli'r cyfle i ymgeisio am nawdd adeiladu ysgolion gan Lywodraeth Cymru.