'Bywyd wedi chwalu' wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunMae Kyle Kennedy yn gwadu cyhuddiad o yrru'n beryglus

Yn Llys y Goron Caerdydd, mae dynes wedi bod yn rhoi tystiolaeth am wrthdrawiad lle cafodd ei gŵr a'i baban oedd heb ei eni eu lladd ar Nos Galan.

Dywedodd Amanda Lewis ei bod hi yn dal i'w chael yn anodd ei dderbyn, a bod yr holl beth wedi ei chwalu.

Mae Kyle Kennedy, 29 oed, o Gaerdydd yn gwadu cyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Cafodd datganiad, a wnaed gan Mrs Lewis yn dilyn y ddamwain, ei ddarllen i'r llys ddydd Mawrth.

Gweld goleuadau

Dywedodd iddi glywed ei gŵr, Simon, yn gweiddi a rhegi cyn iddi weld goleuadau yn dod tuag at ei char.

Y peth nesa oedd hi'n gwybod, meddai, oedd agor ei llygaid a chlywed ei hun yn swnian a'i merch yn sgrechian yng nghefn y car.

Dywedodd fod ei gŵr yn gorwedd ar ei gefn a ddim yn symud pan ofynnodd iddo ddeffro.

Clywodd y llys iddi sgrechian pan iddi gael gwybod nad oedd wedi goroesi.

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunRoedd Simon Lewis yn y car gyda'i wraig a'i ferch

Dridiau wedi'r ddamwain, fe gafodd Amanda Lewis lawdriniaeth Cesaraidd, ond collodd ei babi.

Dywedodd tyst arall, Stephen Leadbeater, oedd yn dilyn car Amanda a Simon Lewis, iddo weld goleuadau yn ymddangos yn sydyn.

"O'n i'n teimlo nad oedd pethau'n iawn, fe arafais. Fe welais y gwrthdrawiad a gweld y car oedd yn goddiweddyd yn cylchdroi ac yna yn diweddu ar y gwair.

'Drosodd mewn eiliadau'

"Roedd yr olygfa yn ofnadwy. Clywais fabi yn sgrechian a chlywais ddynes yn galw am help. Cefais fy ysgwyd.

"Roedd y cwbl drosodd mewn eiliadau."

Mae'r llys wedi clywed fod y diffynnydd yn gyrru hyd at 70mya ar Ffordd Lamby yn Nhremorfa, mewn ardal oedd wedi ei gyfyngu i 40mya.

Mae Kyle Kennedy yn gwadu dau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ond yn pledio'n euog i yrru'n ddiofal.

Dywedodd wrth bobl oedd yn ymchwilio i'r ddamwain nad oedd o'n cofio'r gwrthdrawiad.

Mae'r achos yn parhau.