Iechyd meddwl: 'Gwaith i'w wneud' oherwydd 'anghysondebau'

  • Cyhoeddwyd
meddwlFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae elusen iechyd meddwl wedi codi pryderon gan nad yw hi'n ymddangos bod y sefyllfa i gleifion wedi gwella dros y pedair blynedd ddiwethaf.

Mae Gofal yn rhybuddio bod eu harolwg blynyddol yn awgrymu mai ychydig iawn sy'n cael ei wneud o hyd i sicrhau bod y triniaethau ar gyfer iselder a'r teimlad o bryder difrifol wir yn gweithio.

Daw hyn yn dilyn cyflwyno'r Mesur Iechyd Meddwl yn 2012 sy'n anelu at wella'r driniaeth i bobl sy'n dioddef o'r cyflwr.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod 90% o'r cleifion wedi arfarnu'r gwasanaethau yn "bositif iawn".

Mae Gofal wedi gofyn i 3,600 o bobl am eu profiadau gan ddweud bod "gwaith eto i'w wneud".

Fe wnaeth adroddiad gan yr elusen gymharu data o bedwar arolwg o brofiadau pobl o wasanaethau cynradd iechyd meddwl ers i ran un o'r mesur ddod i rym.

'Pryderus'

Mae'r ffaith nad yw'r canlyniadau wedi gwella ers 2012 yn beth "hynod o bryderus", meddai prif weithredwr Gofal.

Dywedodd Ewan Hilton: "Er ei bod yn ymddangos bod yna welliannau wedi eu gwneud o ran cyngor, triniaeth a'r gefnogaeth sy'n cael ei gynnig i gleifion, mae'r holl driniaethau eraill y tu ôl i'r holl bobl sy'n cael cynnig meddyginiaeth presgripsiwn."

Ychwanegodd bod amseroedd aros i'w weld fel eu bod wedi gwella, ond bod nifer o bobl wedi dweud eu bod yn aros yn rhy hir i gael therapïau un ar un.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod 100,000 o bobl wedi cael eu gweld gan wasanaethau newydd cynradd iechyd meddwl, a gafodd ei gyflwyno'n rhan o'r mesur.

Cafodd dros hanner o'r rheiny ymyriadau i'w helpu gyda phroblemau iechyd meddwl, ychwanegodd y llefarydd.

Dywedodd: "Mae dros 90% o'r defnyddwyr wedi dweud bod eu profiad o'r gwasanaeth yn bositif iawn...tra bod cynnydd wedi ei wneud, rydym yn gwybod bod gan y byrddau iechyd fwy i wneud i roi diwedd ar yr anghysondeb yng ngofal iechyd meddwl."