Penodi Paul Flynn yn llefarydd y blaid Lafur ar Gymru

Cyhoeddwyd

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd wedi cadarnhau ei fod wedi ei benodi yn llefarydd Llafur ar Gymru.

Mae Paul Flynn yn cymryd lle Nia Griffith wedi ei hymddiswyddiad o gabinet cysgodol Jeremy Corbyn ddechrau'r wythnos.

Daw penodiad Mr Flynn, sy'n 81 oed, ac sydd hefyd yn Arweinydd Llafur yn Nhŷ'r Cyffredin, wedi 27 mlynedd ar y meinciau cefn.

Y tro diwethaf iddo fod ar y meinciau blaen oedd fel llefarydd iechyd yn yr 1980au, pan oedd Neil Kinnock yn arwain y blaid Lafur.

'Synhwryol'

"Dw i wedi cael fy mhenodi yn llefarydd ar Gymru, yn ogystal i fy nyletswyddau fel Arweinydd Llafur yn Nhŷ'r Cyffredin," meddai Mr Flynn.

"Mae hi'n swydd dim oriau, sy'n ddi-dâl, ac o bosib, does dim dyfodol (i mi) ynddi, ond mae'n rhaid i rywun gymryd cyfrifoldeb.

"Mae'n drefniant synhwyrol a dwi ddim yn meddwl bod Cymru erioed wedi cael ei chynrychioli'n well ar y fainc flaen."

Y disgwyl yw i Fesur Cymru gael ei drafod ddydd Mawrth a chred Mr Flynn ydi y gall Gweinidogion y Deyrnas Unedig a Chymreig ddod i gytundeb.

Dywedodd hefyd ei fod yn ymwybodol o sylwadau'r Aelodau Seneddol Wayne David a Chris Bryant ddydd Sul ynghylch arweinyddiaeth y blaid.

Er eu bod yn feirniadol o Mr Corbyn, mae Mr Flynn yn dweud ei fod yn "cytuno gyda phopeth maen nhw'n ddweud".