Dadlau dros lefelau llygredd pwerdy yn ne Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pwerdy Aberddawan

Mae uwch ymgynghorydd cyfreithiol yn Llys Cyfiawnder Ewrop wedi dweud fod sefyllfa Llywodraeth Prydain ar lefelau allyriadau i'r amgylchedd o bwerdy ynni yn ne Cymru'n "anghynaladwy".

Mae'r llys yn ystyried ei farn mewn gwrandawiad ar lefelau allyriadau, neu ollyngiadau, i'r amgylchedd o bwerdy Aberddawan ym Mro Morgannwg, sy'n cael ei redeg ar lo carbon.

Fe honnir fod y safle wedi bod yn gwasgaru dros ddwbl y ffigwr cyfreithiol o nitrogen ocsid gwenwynig am saith mlynedd.

Dadl Llywodraeth Prydain ydi nad yw'r pwerdy'n torri unrhyw reolau, gan ddweud bod y pwerdy wedi buddsoddi'n sylweddol er mwyn gwella'i berfformiad.

'Trychineb'

Mewn dogfen sydd yn crynhoi ei farn am yr achos, dywedodd yr Adfocad Cyffredinol Michal Bobek o Lys Cyfiawnder Ewrop ei fod yn credu fod dadleuon Llywodraeth Prydain yn "anghynaladwy".

Mae'n awgrymu y dylai'r llys ddyfarnu fod y DU wedi torri rheolau'r Undeb Ewropeaidd ar gyfyngiadau allyriadau i'r amgylchedd.

Dywedodd Gareth Clubb, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru: "Ers o leiaf 2001 nid oes gan bwerdy Aberddawan unrhyw gyfiawnhad cyfreithiol dros wasgaru lefelau erchyll o lygredd gwenwynig i'r amgylchedd.

"Mae'r feirniadaeth yn golygu trychineb i Aberddawan. Mae'n anodd gweld sut y gall osgoi cau am byth unwaith bydd y Llys Cyfiawnder yn cyrraedd ei ddyfarniad terfynol."

Ym mis Ebrill fe ddaeth yn amlwg fod perchenog y pwerdy, RWE, yn bwriadu cynhyrchu trydan ar gyfnodau pan roedd y galw amdano ar ei uchaf yn unig.

Mae Llywodraeth Prydain wedi dweud ei fod am weld bob pwerdy sydd yn rhedeg ar lo i gau erbyn 2025.