Trwy fy llygaid i: Mehefin

Bydd Mis Mehefin 2016 yn aros yn y cof am genedlaethau. Mae'r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd a llwyddiant peldroedwyr Cymru yn Ffrainc wedi sicrhau hynny.

Er mai tirweddau y mae ein ffotograffydd gwadd Richard Outram yn eu tynnu gan amlaf ,fe welwch chi ei fod yntau wedi nodi dwy stori fawr y mis yn y casgliad bendigedig y mae o wedi ei rhannu gyda Cymru Fyw; Mwynhewch!


Image caption Castell Caernarfon yn cefnogi hogia' Coleman
Image caption Castell y Gwynt, ar y Glyder Fach yn Eryri
Image caption Llyn y Dywarchen
Image caption Daisy, nith Richard, yn ei byd bach ei hun ym Mhorthaethwy
Image caption Tryfan o'r Glyder Fach
Image caption Y Llwybr Llaethog dros Eryri
Image caption Goleudy cyfarwydd Penmon
Image caption Machlud haul yn Ninas Dinlle
Image caption Tryfan a Chwm Tryfan
Image caption 3-0! Y Cofis yn dathlu buddugoliaeth wych Cymru yn erbyn Rwsia
Image caption Mae hi'n olygfa 'nawn ni fyth flino arni hi - Y Wyddfa a'i chriw
Image caption Am ba hyd y bydd baner las yr Undeb Ewropeaidd yn chwifio yng Nghymru?
Image caption Fydd yna ddathlu fel hyn ar strydoedd Caernarfon ym mis Gorffennaf?