'Da ni 'di haeddu'r trip yma!', meddai Dewi Prysor

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae miloedd ar filoedd o gefnogwyr wedi dilyn taith gyffrous Cymru drwy Ffrainc dros yr wythnosau diwethaf.

Mae'r nifer sydd wedi dilyn hynt a helynt y tîm pêl-droed cenedlaethol yn gyson dros y blynyddoedd yn dipyn llai.

Un sydd wedi gwneud - ac wedi cyflwyno cyfres ar S4C am bêl-droed Cymru - yw'r awdur Dewi Prysor.

Dyw'r daith ddim ar ben wrth gwrs, ond wrth sgwrsio dros baned mewn caffi yn Lille, mae'n amlwg ei fod eisoes ar ben ei ddigon.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun, Mae Dewi wedi cyflwyno cyfres ar bêl-droed ar S4C.

Fe awgrymais i y byddai'r daith yn destun da i gyfres arall, neu o leia' llyfr?

Atebodd: "Mi fyddai'n gyfres dda, ond dydw i heb fod yn ffilmio allan yma ac mi fyddai'n rhaid i ni fod wedi gwneud hynny.

"Yn sicr mae deunydd llyfr yma...y broblem yn anffodus yw nad ydw i wedi sgwennu pethau lawr ar hyd y daith ac fe fydd hi'n drafferth cofio'r holl hanesion ffantastic, ond dwi'n siŵr daw'r atgofion yn ôl mewn amser."

Disgrifiad o’r llun, Ges i baned hefo Dewi Prysor ar y Place du General de Gaulle yn Lille
Disgrifiad o’r llun, "Mae cymaint o uchafbwyntiau."

Felly fel cefnogwr, beth yw uchafbwyntiau'r trip?

"Mae 'na gymaint, dwn i ddim lle i ddechra' - Bordeaux oedd amser gora 'mywyd i heblaw priodi a geni'r plant. €7 wedyn i weld Super Furry Animals yn Toulouse...noson anhygoel.

"Ym Mharis ro'n i'n aros yn ymyl Gare du Nord, ond ddois i allan yr ochr anghywir i'r orsaf a ffindio'n hun mewn rhyw gaffi mewn congl Arabaidd o'r ddinas.

"Dyma ryw gôr oedd yn ymarfer dros ffordd allan a dechrau canu'n wych i ni, a ninnau'n ateb hefo 'Oes Gafr Eto!'

"Mi ydan ni wedi cael croeso bendigedig gan y Ffrancwyr ymhobman drwy'r wlad i gyd, ac maen nhw wedi gwirioni hefo ni.

"Yr unig beth drwg ydi'r chwain...dwi 'di cael fy mwyta mewn ambell le!"

Ond wrth gwrs, mae cystadlu yn Euro2016 yn golygu llawer i Gymru, ac nid dim ond i'r tîm pêl-droed.

Ychwanegodd Dewi Prysor: "Be' ydan ni'n gael bob tro pan mae cystadlaethau rhyngwladol fel hyn ydi Lloegr...baneri San Sior ymhobman a sôn am ddim ond Lloegr ar y cyfryngau, ac mae hynny'n gwanhau ein hunaniaeth ni mewn ffordd.

"Ond y tro yma mae hyn yn mynd i roi hwb anferthol, nid yn unig i bêl-droed Cymru ond i'n hunaniaeth ni fel cenedl.

"Dyna'r unig beth sydd gynnon ni ar ôl bron - pêl-droed - sy'n uno'r genedl. Mae'n anhygoel.

"Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi bod yn dda hefyd gyda'r defnydd o'r Gymraeg...fe allai ambell sefydliad arall ddysgu gwersi o hynny."

'Gweddol hyderus'

Gyda'r gêm bwysicaf, ac anoddaf hyd yma, o flaen Cymru nos Wener, mae Dewi Prysor yn weddol hyderus, ond mae hyd yn oed un o 'superffans' Cymru angen ychydig o orffwys.

"Dwi'n mynd adre fore Sadwrn ar ôl y gêm i mi gael gweld y teulu am y tro cyntaf ers bron i fis," meddai. "Fyddan nhw di colli nabod arna i hefo'r locsyn yma.

"Ond dwi wedi talu am awyren yn ôl cyn y rownd nesaf yn Lyon.

"Os fyddan ni'n colli, fe gollai 'mhres ar hynny, ond mi fydd hynny'n well na methu dychwelyd a finnau hefo tocyn.

Disgrifiad o’r llun, Dechreuodd y daith yn Bordeaux...a fydd yn gorffen ym Mharis?

"Dwi wedi trefnu'r holl drip fy hun ac wedi cael cyfarfod hogia Blaenau, hogia Port a Phenrhyn, hogia Bala, Caernarfon, Y Drenewydd....dwi'n eu nabod nhw i gyd ac mae 'di bod yn bleser treulio amser hefo pobl dwi wedi gweld gemau Cymru hefo nhw ers blynyddoedd. Rydan ni wedi haeddu'r trip yma!"

Gobeithio y daw'r holl atgofion yn ôl - mi fydd cyfrol yn adrodd hanes antur fwyaf erioed pêl-droed Cymru yn sicr yn werth ei darllen.