Diffygion ysbyty wedi cyfrannu at farwolaeth claf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae'r rheithgor mewn cwest i farwolaeth dyn 88 oed yn ysbyty Maelor Wrecsam wedi dod i'r casgliad iddo farw'n ddamweiniol, ond ei bod hi'n debygol fod diffygion yn nhrefniadau'r ysbyty wedi cyfrannu at ei farwolaeth.

Bu farw Gwilym Lumley, oedd yn cael ei adnabod fel Ivor, ar 16 Tachwedd 2014.

Yn gynharach yn y cwest yn Rhuthun, clywodd y rheithgor fod Mr Lumley'n wedi'i gadw dan y ddeddf iechyd meddwl a bu'n cael gofal yn Uned Heddfan yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Ar 9 Tachwedd 2014, bu mewn digwyddiad â chlaf arall ar ward Gwanwyn, oedd yn "sensitif" i bobl oedd yn ei gyffwrdd.

Fe welodd tystion Mr Lumley yn gafael ym mraich y claf. O ganlyniad fe darodd y dyn Mr Lumley gyda'i fraich gan arwain ato'n disgyn i'r llawr a cholli ymwybyddiaeth.

Torri ei glun

Cafodd anafiadau i'w wyneb a'i ben ac fe aed ag e i'r uned frys yn yr ysbyty, ond chafodd e ddim sgan na phelydr-X a chafodd ei anfon yn ôl i'r ward.

Y diwrnod wedyn, cwynodd Mr Lumley fod ganddo boen yn ei glun, a dangosodd canlyniadau pelydr-X ei fod wedi ei dorri.

Fe waethygodd ei gyflwr dros y dyddiau nesaf, a bu farw ar 16 Tachwedd.

Yn y cwest ddydd Mercher, daeth y rheithgor i'r casgliad iddo farw drwy ddamwain, ond ei bod hi'n debygol y gallai gwendidau ym mholisïau a gweithdrefnau'r ysbyty, yn ogystal â materion yn ymwneud â staffio, fod wedi cyfrannu at ei farwolaeth.

Dywedodd y crwner John Gittins y byddai'n rhoi chwe mis i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr brofi eu bod wedi cyflwyno gwelliannau, neu byddai'n cyhoeddi adroddiad oedd yn cynnwys argymhellion ar sut i atal marwolaethau yn y dyfodol.