30 mlynedd o argyfwng

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYn barod am y galwadau brys

Mae staff ysbyty Holby City wedi bod yn ymateb i alwadau brys ers 30 mlynedd. Mae 1,000 o benodau wedi eu darlledu o'r gyfres ddrama ers iddi hi ymddangos gyntaf yn 1986. I nodi'r garreg filltir arwyddocaol yn hanes un o gynhyrchiadau mwyaf poblogaidd BBC Cymru, dyma i chi olwg tu ôl i'r llenni. 'Dyn ni'n addo does dim gormod o waed! Cafodd y lluniau eu tynnu gan Emyr Young:

disgrifiad o’r llunUned Ddamweiniau enwoca'r byd teledu
disgrifiad o’r llunMae hi'n dawel yma heddiw, ond am ba hyd?
disgrifiad o’r llunMae angen bod yn ddiogel bob amser
disgrifiad o’r llunFel arfer mae hi'n brysur iawn tu hwnt i'r gwydr
disgrifiad o’r llunDoes gan nyrsys Casualty ddim llawer o amser i gael paned!
disgrifiad o’r llunMae pob manylyn yn ei le gan gynnwys yr hysbysfwrdd
disgrifiad o’r llunAr frys? Dilynwch yr arwydd coch!
disgrifiad o’r llunMae angen diod cryf ar rai o'r nyrsys ar ôl diwrnod caled o waith yn yr Uned Ddamweiniau
disgrifiad o’r llunCynllun manwl o adrannau ysbyty Holby City
disgrifiad o’r llunDdim yn aml y gwelwn ni wely gwag yn yr adran hon!
disgrifiad o’r llunMae stafell orffwys y staff yn weddol daclus - maen nhw'n rhy brysur yn trin y cleifion
disgrifiad o’r llunMae'r goleuadau yn ein hatgoffa mai ar set cyfres deledu yr ydyn ni mewn gwirionedd
disgrifiad o’r llunPwy sydd nesaf i weld y meddyg?
disgrifiad o’r llunMae hyd yn oed y ffeiliau wedi eu labelu'n gywir
disgrifiad o’r llunI fan hyn mae'r cleifion yn dod ar ôl eu llawdriniaethau
disgrifiad o’r llunYn barod am y claf nesaf
disgrifiad o’r llunMae'n rhaid i'r anafiadau a'r triniaethau edrych yn realistig
disgrifiad o’r llunDydy'r claf yma ddim yn edrych yn dda o gwbl
disgrifiad o’r llunMae'r ambiwlans ar ei ffordd!
disgrifiad o’r llunSwyddfa pwy yw hon?

Casualty, BBC One Wales, pob nos Sadwrn, 21:25