Cynnig cyfraith newydd ar streiciau sector gyhoeddus

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru am gynnig cyfraith newydd fyddai'n cael gwared ar gyfyngiadau ar streiciau sector gyhoeddus yng Nghymru.

Roedd Deddf Undebau Llafur Llywodraeth y DU yn cynnwys rheolau newydd am weithredu'n ddiwydiannol, sy'n golygu bod streiciau fyddai'n effeithio ar wasanaethau cyhoeddus allweddol angen cefnogaeth o leiaf 40% o'r rheini sy'n gymwys i bleidleisio i gael ei gynnal.

Ond roedd maniffesto Llafur Cymru ar gyfer yr etholiad ym mis Mai yn cynnwys addewid i ddiddymu'r newidiadau sy'n effeithio ar wasanaethau datganoledig fel iechyd ac addysg.

Mae BBC Cymru ar ddeall bod y ddeddfwriaeth yn un o chwe mesur fydd yn cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru dros y flwyddyn nesaf.

Mesur iechyd cyhoeddus

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi dweud y bydd yn ceisio pasio cyfraith Gymreig ar streiciau hyd yn oed pe byddai'n golygu brwydr arall yn y Goruchel Lys gyda Llywodraeth y DU am bwy sydd â'r hawl i ddeddfu.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth y DU: "Mae'r Ddeddf Undebau Llafur yn gysylltiedig â hawliau cyflogaeth, dyletswyddau a chysylltiadau diwydiannol, sydd oll yn amlwg yn faterion sydd wedi'u cadw gan San Steffan dan setliad datganoli Cymru."

Mae Mr Jones wedi dweud eisoes y byddai mesur iechyd cyhoeddus yn cael ei gyflwyno unwaith eto, ond na fyddai'n cynnwys cynlluniau i wahardd y defnydd o e-sigaréts mewn rhai mannau cyhoeddus.

Ni lwyddodd fersiwn wreiddiol y mesur gael ei phasio ar ddiwrnod olaf y Cynulliad diwethaf yn dilyn ffrae rhwng Llafur a Plaid Cymru.