'Ymddygiad hiliol' yn erbyn cynghorydd o Gaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cyngor Caerdydd

Mae cynghorydd o Gaerdydd wedi dweud ei fod ef a chyfaill iddo wedi wynebu ymddygiad hiliol dros y penwythnos wedi'r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd cynghorydd Llafur dros Trebiwt, Ali Ahmed ei fod yn siarad â ffrind yn ardal Y Rhath o'r brifddinas fore Sadwrn pan ddaeth dyn atyn nhw a gofyn "Sut wnaethoch chi bleidleisio?"

Yn ôl y Cynghorydd Ahmed, fe wnaethon nhw geisio anwybyddu'r dyn ond gan ei fod yn dyfal barhau, dywedon nhw eu bod wedi pleidleisio i aros yn yr UE.

Mae'r cynghorydd yn dweud bod y gŵr wedi gwneud sylwadau hiliol wnaeth bara rhwng pump a 10 munud.

Syndod

Mae'n honni bod y dyn wedi dweud: "Pryd ydych chi'n gadael?" ac "Gadewch y wlad".

"Roedd fy ffrind yn flin iawn," meddai'r Cynghorydd Ahmed. "Roeddwn i wedi cael fy synnu.

"Mae 41 o flynyddoedd o fy mywyd wedi bod yn y Deyrnas Unedig a dyma'r tro cyntaf i mi ddod ar draws rhywbeth fel yma."

Mae Mr Ahmed yn dweud ei fod wedi cysylltu gyda Heddlu'r De am y digwyddiad honedig.

ffynhonnell y llun, Shazia Awan
disgrifiad o’r llunDywedodd Shazia Awan ei bod yn credu bod y digwyddiadau'n gysylltiedig â'r refferendwm

Mae ymgyrchydd dros aros, a chyn-ymgeisydd Seneddol Ceidwadol, Shazia Awan hefyd yn dweud iddi wynebu hiliaeth yn dilyn y bleidlais ddydd Iau.

Dywedodd Ms Awan, o Gaerffili, ei bod wedi derbyn e-byst a negeseuon Twitter hiliol.

"Mae hyn nawr yn fater i'r heddlu," meddai wrth raglen Victoria Derbyshire y BBC.

"Rydw i'n bersonol wedi adrodd wyth o bobl i Heddlu De Cymru a byddwn yn annog eraill i wneud hefyd."

disgrifiad o’r llunRoedd y poster hwn i'w weld yn Llanelli ddydd Llun i ddangos bod croeso i weithwyr o Wlad Pwyl yno