Cymru yn Euro 2016: Y freuddwyd yn dal yn fyw

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dydi Cymru heb golli yn erbyn Gwlad Belg yn y tair gêm ddiwethaf rhwng y ddwy wlad

Rownd yr wyth olaf. Mae'n dal yn swnio'n rhyfedd i'r bobl sy'n cofio methiannau'r tîm pêl-droed cenedlaethol dros y degawdau.

Mae lluniau o Gareth Bale yn dathlu gyda'i ferch fach wedi cynhesu calonnau pobl ar draws y byd, ac roedd y cyn-chwaraewyr rhyngwladol sy'n rhan o dîm sylwebu'r BBC yma dan deimlad wedi'r gêm, doedden nhw ddim wedi profi dim byd fel hyn o'r blaen chwaith.

Ddydd Gwener nesaf yn Lille, fe fydd Cymru'n cael y cyfle i fynd ymhellach nag erioed o'r blaen mewn cystadleuaeth bêl-droed ryngwladol.

Yn sefyll rhwng Cymru a lle yn y rownd gynderfynol mae Gwlad Belg wedi eu buddugoliaeth nhw o 4-0 yn erbyn Hwngari nos Sul.

Er nad oedd y sgôr yn adlewyrchu'r chwarae - roedd hi'n 1-0 tan y 12 munud olaf - mae'r sgôr yn dangos gallu'r Belgiaid.

Ond does dim byd, mae'n ymddangos, yn codi ofn ar garfan Cymru ac wrth gwrs dydyn nhw heb golli yn erbyn Belg yn y tair gêm ddiwethaf rhwng y ddwy wlad.

Canmol y cefnogwyr

Nid dim ond y tîm sydd wedi gwneud hynny.

Yn dilyn y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon ddydd Sadwrn, bu Heddlu De Cymru yn canmol ymddygiad y Cymry unwaith eto.

Mae'r llu wedi bod allan yn Ffrainc yn cynorthwyo'r heddlu lleol gyda phlismona'r gystadleuaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cefnogwyr Cymru wedi eu canmol gan yr awdurdodau am eu hymddygiad yn Ffrainc

Mae pennaeth cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes, hefyd wedi trydar ei ddiolch a'i barch at y garfan a'r cefnogwyr.

Ac yma yn Ffrainc, mae'r teimladau yna'n gyffredin.

Ymhob gêm yn y gystadleuaeth mae criw o wirfoddolwyr wedi bod yn gweithio'n ddyfal yn cynorthwyo cefnogwyr o bob gwlad yn ardaloedd bob stadiwm.

Disgrifiad o’r llun,
Helen Roberts o'r Barri yn wreiddiol ond bellach yn byw yng nghysgod y Parc des Princes

Un fu'n gwneud hynny yn y Parc des Princes yw'r Gymraes Helen Roberts.

Dywedodd: "Rwy'n byw ym Mharis ers tro, ond pan wnes i fynd i ymuno gyda'r gwirfoddolwyr nes i erioed feddwl y byddai Cymru yn dod i chwarae yma.

"Roedd yn ddiwrnod arbennig, yn enwedig pan weles i faner cefnogwyr o'r Barri... fy nghartre'."

'Lot o hwyl'

Gêm ddydd Sadwrn oedd yr olaf i gael ei chynnal yn y Parc des Princes, felly mae dyletswyddau Helen drosodd.

Er bod ymddygiad cefnogwyr Cymru wedi bod yn dda fel arfer, fe gafodd ei siomi rhyw ychydig gyda safon y canu!

"Gan fod Gogledd Iwerddon wedi chwarae yma'n barod, roedd y gwirfoddolwyr eraill wedi bod yn canmol hwyl y Gwyddelod, ond fe wnes i ddweud wrthyn nhw 'Arhoswch tan i Gymru gyrraedd'.

"Dwi'n meddwl falle bod yr haul yn eu llygaid nhw neu rywbeth achos doedd canu'r Cymry ddim cystal ag o'n i wedi gobeithio, ond roeddwn nhw'n lot o hwyl er hynny."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd miloedd wedi heidio i Baris ddydd Sadwrn, ond mae'n debyg na fydd gymaint yn gallu teithio i Lille

Roedd miloedd ar filoedd o Gymry wedi teithio i Baris, ond efallai na fydd cymaint draw ar gyfer y gêm yn rownd yr wyth olaf ddydd Gwener.

Mae'r gêm ar ddiwrnod gwaith i lawer, ac mae rhybudd eisoes bod llefydd i aros yn Lille yn brin iawn neu'n gostus dros ben.

Mae'r penwythnos nesaf yn gweld dechrau digwyddiadau i gofio am Frwydr y Somme ganrif yn ôl ac mae gwestai'r ardal wedi eu llenwi ers tro.

Mae Lille yng ngogledd Ffrainc ar y ffin gyda Gwlad Belg, felly does dim amheuaeth y bydd cefnogwyr Cymru yn y lleiafrif yn y stadiwm yno.

Ond i'r rhai fydd yn gwneud y daith draw, mae hanes yn galw.

Cymru yn rownd gynderfynol cystadleuaeth ryngwladol...dyw hynny erioed wedi digwydd o'r blaen, ond mae'r freuddwyd yn dal yn fyw.

Straeon perthnasol