Tata: 'Pryderon difrifol' un undeb

  • Cyhoeddwyd
dur

Mae gan un undeb "bryderon difrifol" am werthiant presenol safleoedd cwmni dur Tata ym Mhrydain.

Mae saith cais wedi dod ar gyfer y busnes, sy'n cynnwys dros 11,000 o swyddi a safle dur Port Talbot.

Ond fe ddywedodd aelodau undeb Community, oedd yn cyfarfod yn Llundain ddydd Mawrth, fod gweithwyr dur yn "llai sicr o'u dyfodol nag erioed" wedi i dri mis fynd heibio ers i gwmni Tata gyhoeddi ei fod am werthu'r safleoedd.

Dywedodd Tata ei fod wedi ei ymrwymo i werthu'r safleoedd cyn gynted a phosib.

'Trafodaethau'n parhau'

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cwmni: "Mae trafodaethau am agweddau gwahanol y broses werthu'n parhau gyda'r rhai sydd â diddordeb."

Dywedodd yr undeb fod gweithwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr yn haeddu gwybod beth yw bwriad Tata.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran yr undeb: "Ers y cyhoeddiad cyntaf, mae ymddiriedaeth ag ewyllys da gweithwyr ffyddlon Tata wedi ei wthio i'r eithaf.

"Os yw Tata yn wir yn bwriadu cadw'r busnes, yna nid yn unig mae'n rhaid iddyn nhw wneud hyn yn glir i'w gweithwyr ffyddlon, ond hefyd mae angen iddyn nhw ddatgelu eu cynllun tymor hir i fuddsoddi mewn cynhyrchu dur."